Cykelgrönt. Ett exempel på allgrön korsning i Nederländerna. Nu kommer det till Stockholm. Foto: Stockholms stad

Nu ska cyklister få svänga höger vid rött

Grönt för alla cyklister samtidigt i korsningar och rätt att svänga höger trots rött ljus. Det ska Stockholms stad nu testa på några utvalda platser.

  • Publicerad 12:47, 5 nov 2018

Det är från cykelländer som Nederländerna och Danmark som Stockholm hämtat inspiration till de två projekt för ökad framkomlighet och säkerheten för cyklister som trafikkontoret nu ska genomföra.

Stockholm vill låta cyklister köra mot rött – och mot enkelriktat

Trafiknämnden fick uppdraget för tre år sedan och nu är tanken att testa i skarpt läge, förhoppningsvis redan under nästa vår, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Jag förutsätter att vi kommer godkänna det i trafiknämnden och hoppas vi kan gå igång ganska snart. Det är inga stora fysiska ombyggnader utan mest nya skyltar och ändringar i trafikförordningar, så det borde gå fort, säger han.

Här cyklar 24 personer olagligt – på 2 minuter

Det första testet är så kallat ”allgrönt” vilket innebär att cyklister får en eller två egna tider vid trafikljuset med grönt för alla riktningar, medan alla andra trafikanter har rött.

En bieffekt är att övriga fordon och fotgängare får vänta längre enligt trafikkontoret.

Helldén (MP) tar regelvidriga cyklister i försvar: "Inte så konstigt"

Det andra testet innebär att ge cyklister rätt att svänga höger även vid rött ljus.

Enligt trafikkontoret är det möjligt att testa genom att ändra de lokala trafikföreskrifterna och genom skyltning om att trafiksignalen inte gäller cyklister som ska svänga höger.

Däremot ska cyklisterna även fortsatt ha väjningsplikt mot fotgängare på övergångsställen.

Platser ska väljas ut

Nu ska trafikkontoret ta fram lämpliga platser där "allgrönt" och "höger mot rött" ska testas. Exakt hur korsningarna ska utformas ska utredas.

Hur många platser det blir återstår att se. Ett plats som pekats ut som tänkbar för test av höger mot rött är Dalagatan-Tegnérgatan.

– Det är viktigt att vi gör de här försöken och förhoppningsvis kan vi få lika bra resultat som i andra länder. Att det blir en bättre trafikmiljö för alla, framförallt de prioriterade trafikslagen, säger Daniel Helldén och efterlyser regeländringar nationellt.

– Historiskt sett har vi varit konservativa med att prova sånt som alla stora cykelnationer har gjort. Jag är glad att vi tar det här steget nu och hoppas att Transportstyrelsen och Trafikverket hänger på och justerar reglerna så såna här lösningar blir enklare att genomföra. Att de är lika progressiva som Stockholm vore trevligt, säger Daniel Helldén.

JARNLO: Det är inte farligt att cykla – men hjälm är bra

Mer om testen

Enligt trafikkontoret innebär en allgrön reglering inte "några formella problem i korsningar där det i samtliga tillfarter finns separata cykelbanor och cyklande passerar korsande körbana på en cykelpassage/cykelöverfart. Cykelsignalen gäller endast cykelpassagen och eventuella konflikter med korsande cyklande eller gångtrafikanter efter att körbanan passerats omfattas inte av signalregleringen."

Enligt trafikkontoret används lösningen i de städer som har infört det främst i liknande ytterstad eller närforort.

Visa merVisa mindre