Brunnsviken. Foto: Mostphotos

Nu ska Brunnsvikens vatten bli renare

Föroreningarna i Solnas vatten ska väck och 30 miljoner kronor satsas. Först ut är Brunnsviken.

  • Publicerad 18:41, 17 maj 2018

Bakgrunden är ett EU-krav om fräscha vatten med god ekologisk status i Sverige senast 2027. Ett åtgärdsprogram för övergödda Brunnsviken har nu antagits.

– Det är sju väldigt konkreta åtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Bland annat handlar det om att sätta ut dagvattendammar och flytande växtöar som samlar upp föroreningar. Åtgärderna kan också bidra till stadsmiljön – som växtbäddar och kullersten som kan släppa igenom vattnet.

Kostar 30 miljoner

Solna står för den största delen av föroreningarna i Brunnsviken, men Pehr Granfalk anser ändå att grannarna bör öka takten i frågan.

– Varken Stockholm eller Sundbyberg är klara med sina åtgärdsprogram. Särskilt Stockholm har ett stort ansvar och vi behöver gå hand i hand i detta.

För 2018 är fem miljoner avsatt för ändamålet. Totalt beräknas satsningarna kosta Solna 30 miljoner kronor. Vattenmätningar och åtgärder väntar även Ulvsundasjön och Edsviken.

Kommunalråden Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Samuel Klippfalk (KD), Magnus Persson (C) vid Brunnsviken.