Nu ska bilarna bort från Hässelby torg

Boverket pytsar ut drygt 145 miljoner kronor till olika kommuner i länet för att förbättra och göra utemiljöer tryggare i utsatta områden. Bland annat har Trafikkontoret fått 11 miljoner för att rusta upp stråket mellan Hässelby torg – Ormängstorget.

  • Publicerad 15:16, 4 jan 2018

Allt från större fastighetsbolag till ideella föreningar har sökt pengar av Boverket, för att till exempel rusta upp eller bygga nya lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

Ett projekt som beviljats pengar, närmare bestämt 11 miljoner, är Trafikkontoret i Stockholms stads planer för att rusta upp stråket mellan Hässelby torg – Ormängstorget.

Här planerar Trafikkontoret ihop med stadsdelsförvaltningen och centrumägaren en stor upprustning, vilken påbörjades i höstas och ska pågå resten av året.

Bland annat har man haft problem med att bilar i dag kör på torgytorna, varför man ska sätta upp olika typer av trafikhinder.

Det upplevs även svårt att ta sig fram till apoteket, vårdcentralen och stadsdelsförvaltningen på torget och man planerar därför att sätta upp ramper runt fasaderna och förbättra framkomligheten hit.

Scenen, som idag fungerar som mötesplats och som plats för olika kulturella evenemang, ska också utvecklas och renoveras.

För att platsen ska upplevas tryggare och snyggare så ska man också se till att torget blir mer lättstädat.

Kraven för att få ekonomisk stöd från Boverket har bland annat varit att projektet ska bidra till att göra utemiljön tryggare och uppmuntra till att folk rör sig, och umgås, på platsen. Stödet står för högst 50 procent av kostaden för åtgärden.