Nu ska beslutet om Sturekvarteret tas – så många byggnader rivs

Följetongen om Sturekvarterets ombyggnad kan gå mot sitt slut. Om tio dagar väntas politikerna godkänna planerna – som fortfarande innehåller en del rivningar.

  • Publicerad 13:44, 14 okt 2019

Ombyggnadsplanerna vid Stureplan får nog räknas som ett av Stockholms mest omtvistade byggprojekt någonsin.

Efter många om och men väntas detaljplanen nu godkännas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Ägs av pensionsfond

Det historiska Sturekvarteret ägs sedan 2006 till stor del av den emiratiska pensionsfonden ADIA som vill restaurera, bygga om och modernisera kvarteret.

Samtliga fasader i kvarteret ska renoveras och innergårdar och nya publika ytor ska bli mer tillgängliga.

Så här blir Marmorhallarna där en ny ingång till Östermalmstorgs tunnelbana skapas. Illustration: Tomorrow

Det innebär bland annat att det kommer finnas fler gångar som ansluter till gator och torg runt Sturekvarteret.

Rivs – men inte lika mycket

Tidigare förslag har kritiserats – inte minst på grund av de föreslagna rivningarna i kvarteret. Något som gjort att tidigare planer fått jobbas om för att bevara flera hus.

I förslaget som nu ska tas upp för godkännande har inga större förändringar gjorts sedan planen gick ut på granskning i somras. Vilket innebär att flera hus fortfarande rivs.

Parkeringshuset på Grev Turegatan rivs enligt stadens planförslag och 80-talshuset på Humlegårdsgatan 17 försvinner. På Humlegårdsgatan planeras ett nytt hotell med 135 rum och takterrass.

Även ett gårdshus på adressen Stureplan 4, en del av gårdshuset på Grev Turegatan 7 samt flyglarna för Freys hyrverk rivs, enligt förslaget.

Väl avvägda rivningar

Skälen till att stadsbyggnadskontoret tycker att rivningarna är väl avvägda är att de öppnar upp kvarteren och gör dem lättare att navigera i.

Glastaket in mot Freys hyrverk tas också bort så att det blir en torgliknande yta vid Grev Turegatan. Illustration: Tomorrow AB

Äldre byggnader exponeras också bättre, enligt staden, när andra byggnader försvinner. Husen som rivs är dessutom svåra att bygga om till annan användning än i dag.

– Om vi ska tillåta rivningar ska de hjälpa att vitalisera och modernisera kvarteren. Vi har både tittat på helheten och hus för hus för att utifrån den övergripande visionen och byggnadernas kulturhistoriska värde hitta en väg framåt, säger Susanna Stenfelt, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Länsstyrelsen kommer inte stoppa

Under granskningen har 25 synpunkter kommit in. En del är positiva – och en del negativa. Bland annat säger länsstyrelsen att man antagligen inte kommer att stoppa planen om den antas.

Färre rivningar samt lägre hus efterfrågades dock fortfarande under granskningen av bland andra grannar, Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Men dessa får alltså inte gehör.

Kan överklagas

Den 24 oktober ska politikerna ta beslut om planen ska godkännas – eller om den måste jobbas om igen.

Godkänns planen i stadsbyggnadsnämnden kommer den att skickas vidare till kommunfullmäktige där den antas. Planen kan sedan överklagas. Först därefter kan den vinna laga kraft och byggherren får sätta spaden i marken.

– Vi hoppas att planen kommer att antas i kommunfullmäktige under december. Det är svårt att få till bostäder i city, så 100 hyresrätter vore ett hyfsat tillskott i alla fall, säger Susanna Stenfelt på stadsbyggnadskontoret.