Désirée Pethrus (KD) och övriga politiker i Regionen vill nu att mammografi för kvinnor 74+ utreds. Foto: Ingrid Johansson / Mostphotos

Nu ska även 74-plussare kollas för bröstcancer

Kvinnor som fyllt 74 har ansetts för gamla för mammografi – men nu kan det bli ändring på det. Alla partier i Region Stockholm är nämligen överens om att åldersgränsen bör höjas eller tas bort.

  • Publicerad 05:14, 27 maj 2022

Tidig upptäckt innebär i förlängningen snabbare insats

Alla partier i regionen är överens: Det är dags att höja åldersgränsen för mammografi.

I en gemensam skrivelse till Vårdens kunskapsstyrningsnämnd begär de nu att en utökad screening utreds.

Som det är nu kallas kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi vartannat år. Åldersgränsen är satt utifrån Socialstyrelsens rekommendationer.

Vanlig cancer bland äldre

Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Läkarexpertisen menar dock att screeningen kan göra mer skada än nytta, som överdiagnostisering, överbehandling, oro och att resurser tas från sjukvård där nyttan är större.

Ökat tryck för mammografi – även efter 74

Men regionens politiker håller inte med. "Vi lever allt längre och även kvinnor över 74 år drabbas av bröstcancer" skriver de och anför att kvinnor måste kunna känna sig trygga med att de får vård och behandling i tid.

Eva trodde hon var för gammal för bröstcancer

Varje år drabbas omkring 9 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. 60–70 procent av fallen upptäcks vid mammografi.

Ändå är det inte alla som hörsammar kallelsen. I Region Stockholm deltar 71 procent av dem som blir kallade. I hela riket är siffran 81 procent.

Tre av tio kvinnor struntar i mammografi

I framtiden kan kvinnor komma att screenas även för lungcancer. I augusti påbörjas en studie vid Karolinska universitetssjukhuset där 1 000 kvinnor mellan 55 och 74 år som röker får göra en datortomografi för att upptäcka cancer tidigt.

– Vi har högre dödlighet i lungcancer hos kvinnor i regionen. Tidig upptäckt innebär i förlängningen snabbare insats och mindre krävande behandling, vilket ökar överlevnadschanserna, säger regionrådet Désirée Pethrus (KD).

Lägre dödlighet

De som genomgår regelbunden mammografi har 20 procents lägre dödlighet i bröstcancer än de som inte gör det.

Men 25 procent av all bröstcancer upptäcks i intervallet mellan screeningtillfällena. Den kan ha "gömt" sig i tät bröstvävnad och inte synts vid mammografi.

På Södersjukhuset pågår en studie med skräddarsydd screening för att hitta dem som löper störst risk att drabbas. Tanken är att mer krut ska läggas på att screena dem.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre