Nu ska Årstavikens ”pirathamn” bort

Tjuvankring av båtar i Årstaviken är ett växande problem för staden. Hårdast drabbat är den gamla oljepiren vid Tanto – men nu ska ”pirathamnen” bort.

  • Publicerad 13:15, 14 feb 2017

Även nu under vinterhalvåret är det fullt med tjuvankrade båtar runt en olovlig flytbrygga vid den gamla oljepiren nedanför Södersjukhuset. Flera av båtarna har legat förankrade på platsen ett längre tag och vissa av dem används som bostäder, men när Mitt i Södermalm är på plats är båtarna öde. Platsen har de senaste åren varit så utsatt för tjuvankrare att den i folkmun har kommit att kallas för ”pirathamnen”.

– Bryggan leder till att fler båtar lägger till. Det har blivit en förtöjningsplats, vilket är ett stort problem, säger Fabian Kjessler, enhetschef på exploateringskontorets markförvaltning.

På kvällen 31 januari 2018 brann båten, se bilderna här:

Bildextra: Eldsvådan i pirathamnen

Många klagomål

Klagomålen om det olovliga båtlivet vid piren har varit många. Det finns en oro för att båtägarna inte tar hand om sin latrinhantering och skräpar ner och många är irriterade på att tjuvankrarna ligger i Årstaviken gratis och gör som de vill, medan andra båtägare sköter sig och betalar för sina platser.  Det har gjorts flera tidigare försök att få bort båtarna vid flytbryggan men utan framgång. Men till våren är målet att den olovliga flytbryggan och båtarna runt den ska bort, enligt exploateringskontoret.

– Det här är en nysatsning för att få bort den. Det är svårt att veta vem som äger bryggan, men nu ska vi lappa den och försöka få tag i ägaren. På så sätt hoppas vi att kunna få bort bryggan från platsen, säger Fabian Kjessler.

Även om ägaren inte hittas är målet att bryggan ska bort, enligt exploateringskontoret.

Lång process

I somras polisanmälde exploateringskontoret 29 tjuvankrade båtar i Årstaviken och sedan dess har fyra fraktats bort. Det är en krånglig process att få bort båtarna från Årstaviken. Det finns inget ägarregister för personbåtar och utan kontakt med ägaren kan staden inte forsla bort båtarna, då kan de nämligen göra sig skyldiga till egenmäktigt förfarande.

– Vi kan inte frakta bort båtarna hur som helst utan att riskera att bli stämda. Men vi har bra kontakt med sjöpolisen och hoppas att vi ska kunna få hjälp av dem att hantera de olovligt förtöjda båtarna, säger Fabian Kjessler.

Miljonkostnad

Förutom att de tjuvankrade båtarna stör andra båtägare och riskerar miljön så är båtarna en dyr historia för staden. Det är polisen och kronofogden som avhyser båtarna och det är staden som får stå för kostnaden om båtens ägare är okänd. Bara transport och återvinning av en båt bedöms av Naturvårdsverket ligga mellan några tusen kronor per båt till upp emot 20 000 kronor per båt beroende på storlek. Förra året kostade tjuvankrade båtar staden 1,2 miljoner kronor.

Förutom att den olovliga bryggan och båtarna vid oljepiren ska bort kan inte exploateringskontoret lova att fler tjuvankrade båtar kommer att fraktas bort från Årstaviken.

– Vi hade helst fått bort alla båtar om vi hade kunnat, men det måste göras på rätt sätt. Det var en ny lagstiftning på gång 2012 om flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar som skulle underlätta för oss. Det senaste vi har hört är att förslaget bereds under hösten i Regeringskansliet, säger Fabian Kjessler.