Populärt. Skärholmens torghandlare utlovas en lösning som de ska bli nöjda med av trafikborgaret. Foto: Julian Evans

Nu ska alla bilar bort från Skärholmstorget

Nu är det slut med tjuvåkandet på Skärholmstorget. Innan årsskiftet ska hinder vara på plats som portar alla bilar. Men trafikborgarrådet utlovar en speciallösning för torghandeln.

  • Publicerad 11:36, 14 sep 2020

Trots förbudet att köra på Skärholmstorget fortsätter bilar att rulla in på platsen. Hur staden ska bli av med trafiken, som många menar gör att torget känns otryggt, har diskuterats i flera år.

Nu ska frågan lösas en gång för alla. Innan året är slut ska torgets alla infarter ha fått hinder. Tre av dem blir fasta, tre blir pollare som kan öppnas för polis, räddningstjänst och ambulans. Trafikkontoret räknar också med att fler fordon kommer undantas och släppas in. Kontoret nämner till exempel driftfordon, kistbilar till kyrkan och leveranser till Stadsteatern.

"Vi ska ha en levande torghandel"

Men det kan också bli så att torghandlarna får fri lejd för varutransporter. Det öppnar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) för.

– Det är just det som trafikkontoret nu får i uppdrag att titta på. Det är viktigt att vi får fram en lösning som fungerar för handlarna. Vi kan inte bara stänga torget för dem, säger Daniel Helldén.

Tidigare har torghandlare till SkärholmenDirekt uttryckt en oro för hur de ska få fram sina varor om hinder sätts upp.

En lösning som trafikkontoret har föreslagit är att ha en lastzon på Bodholmsplan, den lilla vändplanen och parkeringen bakom kyrkan. Därifrån ska varor sen dras med kärra eller palltruck en sträcka på 90 meter in till torget. Den här idén har dömts ut som orealistisk av handlare, som oroas hur det ska gå till – inte minst på vintern.

– Exakt vilken lösning det blir kan jag inte svara på i dag men den ska vara tillfredsställande för handlarna. Vi ska ha en levande torghandel, den är viktig för Skärholmen och folklivet, och då måste vi se till att det här funkar, säger Daniel Helldén.

Inga nycklar på vift

Ett skäl till att det har tagit flera år av utredningar och diskussioner innan hindren nu slutligen kommer på plats är att pollarna av tekniska skäl inte kan sänkas ner i marken. De pollare som nu sätts upp flyttas i stället i sidled. En annan knäckfråga har varit att pollarna måste kunna öppnas på ett säkert och smidigt sätt.

Så vill staden och gallerian göra om Skärholmens torg

– En del pollare har krävt nycklar, men det finns alltid en risk att de kommer i omlopp. De här pollarna fjärrstyrs av räddningstjänst och från vårt servicecenter. Det har tagit lite mer tid men nu är vi är framme med en smart lösning, säger Daniel Helldén.

Hindren väntas kosta 6,7 miljoner kronor.