En skiss som visar ett framtida torg i det planerade området i Brunna. Foto: Arkitema

Nu ska 850 bostäder byggas i Brunna

Nu meddelar fastighetsbolaget Genova att detaljplanen för den gamla Cooptomten i Brunna har vunnit laga kraft.

  • Publicerad 16:51, 2 sep 2022

850 bostäder i varierad karaktär ska nu byggas jämte skola, förskola och handel.

Fastigheten Viby 19:3 är cirka 11 hektar stor och förvärvades av bolaget under 2014. Fastighetsbolaget K2A äger 30 procent av projektet i Brunna.

850 bostäder i Brunna – nu klarnar planerna för gamla Coop-tomten

Mitt i har tidigare berättat att Engelska skolan, IES, haft planer på att etablera sig på den gamla Coop-tomten. Dessa planer lades under våren på is och istället meddelade IES att man satsar på att uppföra sin F-9-skola i det kommande området Trädgårdsstaden i Bro.

Av Genovas pressmeddelande framgår att en avsiktsförklaring med en annan friskoleaktör nu finns på plats:

Hemköp närmar sig ett intåg i Upplands-Bro

”Vi har tecknat avsiktsförklaringar med väletablerade aktörer för skola, förskola och en livsmedelsbutik. Raoul Wallenbergskolan avser etablera en F-9-skola om cirka 600 elever samt en förskola om cirka 120 barn med 20-åriga hyresavtal”, skriver man i ett pressmeddelande.

Engelska skolan drar sig ur Brunna – för nu

– Vi är mycket glada att vi i nära samarbete med kommunen, invånare och verksamheter i området nu har lyckats möjliggöra detta och kan påbörja arbetet. Vi ser fram emot ett hållbart byggande och värdeskapande för alla involverade parter", säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28