LÅNGBÄNK. Tumba centrum har länge väntat på en utlovad utveckling. Nu planerar kommunen att sälja mark till Botkyrkabyggen. Foto: Claudio Britos

Nu säljer kommunen marken i Tumba C

De grandiosa planerna för Tumba centrum ser ut att få ett snöpligt slut. Efter många års väntan på handling säljer nu kommunen marken ovanför centrum till Botkyrkabyggen som ska bygga bostäder.

  • Publicerad 11:55, 9 okt 2019

Ett dubbelt så stort centrum med nya torg och tiovåningshus på ett överdäckat busstorg med soldäck, spa, bastu och odling. Sådan var planen som Citycon presenterade för drygt sex år sedan. Färdigt skulle det vara hösten 2015.

– Tidsplanen är tajt, men realistisk. Det här projektet har högsta prioritet, vi har lagt alla andra uppgifter åt sidan, sa Olof Karlsson som var den projektansvarige planarkitekten då.

Men hösten 2019 står Tumba centrum i stort sett orört. Centrumet har fått en ytrenovering och husen mellan Gröndalsvägen och busstorget har rivits, men annars har projektet helt stannat av.

– Det har tagit lång tid, det kan vi inte sticka under stol med. Nu behöver vi ta nya tag, säger Mehmet Ruusuvirta, affärsområdeschef på Citycon.

Den ursprungliga planen är inte längre aktuell och nya underlag kommer behöva göras. Nu ska Citycon först utvärdera vad som behövs och efterfrågas i Tumba. Under våren hoppas Mehmet Ruusuvirta kunna återuppta dialogen med kommunen.

Men kommunen har börjat pröva nya vägar. Enligt exploateringskontraktet har Citycon haft rätt att bygga även på den mark som kommunen äger intill centrum. Men när avtalet nu har gått ut står kommunen redo att istället sälja marken till Botkyrkabyggen.

– Det har gått fem år sedan detaljplanen vann laga kraft. Vi känner att nu behöver det hända något i Tumba centrum, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

POSITIV. Tumbabon Kerstin Skytt tycker att det vore bra om något händer i Tumba centrum. "Det är väl bra om något äntligen byggs där. Och det blir säkert bra med bostäder", säger hon. Foto: Claudio Britos

Marken det är fråga om är parkeringen längst ner på Gröndalsvägen, med en prislapp på 28 215 000 kronor. Beslutet om försäljningen ska tas i kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober.

Bostäder är planen, men hur många och när de ska stå klara är ännu för tidigt att svara på, menar Botkyrkabyggen.

– Kommunens beslutsgångar måste ha sin tid. Men vi hoppas bygga mindre lägenheter, främst ettor och tvåor, säger Charlotte Lundström, pressansvarig på Botkyrkabyggen.

Små lägenheter nära kollektivtrafik är nämligen det som efterfrågas av unga och av äldre, enligt Botkyrkabyggen.

Byggstart nästa år

Gabriel Melki är säker på att det kommer kunna bli en byggstart under 2020.

– Definitivt under nästa år, men om det blir på senvåren eller hösten det vet jag inte. Det beror på hur Botkyrkabyggens projektering går, säger han.

Men för de flesta som passerar denna del av centrum är det Citycons övergivna mark ovanför busstorget som skapar flest frågor.

– Svaret är enkelt, det är inte bra. Vi har haft omfattande diskussioner med centrumägaren om att de behöver förverkliga det som är överenskommet i detaljplanen. Vi är självklart öppna för fortsatt dialog och pröva olika vägar för att utveckla Tumba centrum, säger Gabriel Melki.

TVEKSAM. Mehemet Aydogmus från Storvreten tycker inte att det ska byggas mer i Tumba centrum. "Det är redan trångt här i centrum. Det är inte en fin plats för bostäder. Det vore bättre om det fick vara öppet här, det skulle kanske kunna bli en park istället", säger han. Foto: Claudio Britos

På Citycon kan man ännu inte säga vad som kommer byggas på den slänten.

– Högst troligt blir det en blandning av handel, kontor och bostäder. Men det beror helt på vad det finns för efterfrågan, säger Mehmet Ruusuvirta.

Ägarna ger upp utbyggnaden av Tumba C

Kommunens tålamod snart slut: "Ta in fler aktörer i planerna för Tumba C"