Park. Tranebergsängen ska få sig ett lyft, och upprustningen förväntas vara färdig till nästa sommar. Arkivbild. Foto: Tomas Lauffs

Nu rustas Tranebergsängen för fler besökare

När Traneberg växer gör också parken på Tranebergsängen det. Nu i september startar arbetet med att rusta upp parken, något som kommer att pågå fram tills nästa sommar.

  • Publicerad 16:02, 11 sep 2020

Vi har försökt skapa en park som ska vända sig till olika målgrupper.

Vid Margaretelundsvägen byggs just nu 37 hyresrätter, och 45 bostadsrätter planeras byggas intill Tranebergsvägen där Tranebergsslingan nyligen har lagts om.

I dagarna påbörjas även arbetet med att rusta upp parken Tranebergsängen.

– Det är en grönkompensationsåtgärd som vi gör för att ge något tillbaka när man bygger här. Vi vill skapa en plats för befintliga och nyinflyttade invånare, säger Edwin Björkefall, projektledare på exploateringskontoret.

Stora delar av parken ska bevaras, som växtligheten, plaskdammen, murar och den öppna gräsytan. Däremot tillkommer en hel del saker. Förutom ny belysning ska en tennisplan anläggas, som också ska fungera som en spolad isbana på vintern. Här blir det också asfalterade ytor som fungerar som en basketplan, men också sittmöbler och hängmattor samt ett utegym.

Vill nå olika besökare

Småbarnsleken i mitten av parken kommer att behållas. Däremot ska skärmtak och sittplatser byggas, och runt klätterställningen ska en större yta med sand och konstgräs anläggas, som bland annat ska ha en kompisgunga och en studsmatta.

– Vi har försökt skapa en park som ska vända sig till olika målgrupper, det finns en lekpark för småbarn, men också idrottsmöjligheter och en del öppna ytor att använda för picknick eller spontanaktivitet, säger Edwin Björkefall.

Delar av den befintliga skejtanläggningen kommer att bevaras, och här ska det byggas sittbara murar och fler träd. Boulebanorna blir kvar och får nya sittplatser och bord. Här ska det också planteras buskar och träd, och en ny entré skapas mot Tranebergsvägen för att göra det lättare att nå gång- och cykelstråket mot Tranebergsbron.

Parken väntas stå färdig sommaren 2021. Enligt Edwin Björkefall är planen att arbetet delas in i etapper.

– Jag vågar inte svara på om parken kommer vara öppen i början av upprustningen, det beror på hur arbetena går. Men det kommer att märkas om man går förbi, säger han.

Rustas. Tennisbana, utegym och basketplan är några av sakerna som ska anläggas vid Tranebergsängen när denna nu rustas upp. Foto: Skiss: AJ Landskap

Upprustning

Arbetet ska pågå i huvudsak under vardagar mellan klockan 7 och 16. Boende i området kan märka av en del störningar som byggtransporter och buller. Vissa gångvägar kan bli omlagda under tiden.

Viss efter efterplantering av grönska kommer ske under sen höst 2021.