Stora delar av Lövholmen är förorenat. I det område där gifthalterna är som högst borras det ner ett "stängsel" av stålkonstruktion i marken för att isolera platsen innan saneringen. Foto: Sacharias Källdén

Nu rivs första byggnaderna vid Lövholmen

Saneringen av Lövholmen har dragit igång och det hörs – rejält. Efter många klagomål har nu en fem meter hög mur av containrar byggts för att stoppa oljuden från det gamla industriområdet, där stora rivningar snart startar.

  • Publicerad 20:00, 7 jan 2020

Utrustade med heltäckande skyddsdräkter och gasmasker borrar sig Skanskas arbetare ner i Lövholmens mest förorenade mark. De jobbar i ett mindre avspärrat område, mellan Färgfabriken och Liljeholmsviken, där det finns mycket höga halter av gifter ända ner i grundvattnet. Innan en sanering kan starta här måste platsen isoleras.

Just nu ringas området in av metallrör som körs djupt ner i marken. Ljudet när metallborren träffar berg är öronbedövande och har stört många sen arbetet startade i oktober. Både Skanska och stadens miljöförvaltning har fått flera klagomål om bullret, som irriterat såväl grannar i Gröndal som boende och förskolor tvärs över vattnet på Reimersholme.

Förskola har hållit barn inne

Till miljöförvaltningen skriver en av de två drabbade förskolorna att det intensiva, ihärdiga bullret har gjort att barnen inte har kunnat gå ut.

Skanska beklagar att det var ett jobbigt slut på 2019.– Det visade sig vara större block i marken än vi hade trott vilket har gjort att vi har haft mer ljud än vi hoppats på. Vi har jobbat intensivt med akustiker med att reducera ljudet, säger Weine Svensson på Skanska.

Koll. PID-mätaren mäter flyktiga kolväten och står under besöket på 0,0 ppm. Den används för att hålla kolla på föroreningar i luften. Foto: Sacharias Källdén

Mask på. Josh tar en paus mellan borrningarna för att ge lokaltidningen tumme upp. Det har gått bra säger han, lite svårt i vissa vinklar, men bra. Foto: Sacharias Källdén

Först byggde Skanska en vall, som i ett andra steg höjdes och förstärktes med betong, men den räckte inte. Nu har containrar, klädda i ljudabsorberande material, staplats på varandra och ställts upp som en lång mur mellan vattnet och arbetsområdet. Förhoppningen är att det här ska vara lösningen.

Stor rivning startar

– Vi tror att vi är framme nu men det kommer fortfarande att låta från borriggen. Vi hade önskat att vi hade sluppit en sån här hot spot med föroreningar men nu måste vi göra en vägg av metallspont för att området ska bli vattentätt. Sen kommer vi schakta ända ner till berget innan massorna körs iväg med täckta lastbilar, säger Weine Svensson.

Det mest högljudda arbetet ska vara över i februari, men vårens schaktningar kan föra med sig andra olägenheter som damm, som ska begränsas med vattenspridare, och lukter av lösningsmedel, som visserligen är ofarliga men som kan upplevas som obehagliga.

Dessutom startar snart den stora rivningen av Spredfabriken, den stora gula byggnaden närmast Gröndal och Lövholmsvägen. Här har man under hösten rivit på insidan för att bli av med gifter och metallskrot innan byggnaden ska klipps ner, bit för bit. Efter sommaren ska huset ha jämnats med marken.

Följ med in i övergivna industriområdet

– Det här kommer att låta, framför allt när vi lastar på bilarna, men ljudet går inte att jämföra med det vi gör nu, säger Weine Svensson.

Byggarbeten i minst tio år

Samtidigt understryker han att det här bara är starten för en ny epok i Lövholmens historia.

– Det kommer pågå byggverksamhet i Lövholmen i 10-15 år framåt. Det har varit väldigt tyst här i många år men nu går området in i en ny fas, säger han.

Skanska och de andra byggherrarna hoppas få rätt att riva fler hus, men vilka byggnader i Lövholmen som ska bevaras och hur många nya bostäder som kommer att byggas här återstår att se. I år hoppas staden vara klar med ett förslag till ny detaljplan som ska gå ut på samråd.

Gul vägg. Containrar staplade på varandra ska dämpa borrljudet och minska störningarna på Reimersholme. Foto: Sacharias Källdén

Förbereder ny stadsdel

När Lövholmen mellan Liljeholmen och Gröndal bli en ny stadsdel med vattennära bostäder måste byggherrarna först ta hand om arvet från industrierna som låg här en bit in på 1990-talet.

I stora delar av området finns tungmetaller, lösningsmedel, petroleumföroreningar och polyaromatiska kolväten, alla mycket giftiga och i vissa fall cancerframkallande ämnen som nu grävs upp och körs bort.

Utöver saneringen pågår också en rivning av byggnader på området.

På sikt är planen att det ska byggas mellan 1500 och 2000 nya bostäder i Lövholmen.

Visa merVisa mindre

Rivs. Snart startar den stora rivningen av Spredfabriken. Efter sommaren räknar Skanska med att det här huset är jämnat med marken. Foto: Sacharias Källdén