Delar av Stadshagens IP ska bebyggas med bostäder i stadens nya plan. Foto: Sacharias Källdén

Nu provborras det i Stadshagen

Arbetet med jätteprojektet med att förtäta i Stadshagen drar igång.

  • Publicerad 19:00, 15 okt 2019

Nyligen kunde StockholmDirekt berätta att den första delen i arbetet med att förtäta kring Stadshagen med cirka 1 800 nya bostäder snart drar igång när lekplatsen vid Sankt Göransparken flyttas för att göra plats för nya bostadshus.

Snart startar stora förtätningen av Stadshagen

Men redan nu inleder staden förberedelser för de nya bostäderna på andra håll i området, nämligen provborrningar för markprover. Från idag, 15 oktober, till årsskiftet 2019/2020 kommer exploateringskontorets entreprenör göra markundersökningar i området kring S.t Göransgatan/Mariedalsvägen/Hornsbergs strand/Stadshagens idrottsväg/Stadshagsvägen och Stadshagens idrottsplats.

Enligt staden tas markproverna i anslutning till eller i gatorna och i grön-/parkområden. Framkomligheten kan också stundtals vara begränsad i samband med provtagningen, meddelar staden.

Här är provtagningsområdet. Foto: Stockholms stad

Byggplanerna i Stadshagen

Cirka 1775 lägenheter, varav 500 är hyresrätter och 245 studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende

Ny grundskolaför cirka 750 elever intill Stadshagens IP

Fem nya förskolor med totalt 20 avdelningar.

Stadshagens IP byggs om, där en 11-spelsplan försvinner. Efter ombyggnationen ska en 11-spelsplan och en 7-spelsplan finnas på platsen. En ersättningsplan för den 11-spelsplan som försvinner ska tas fram, inget beslut om var ännu.

Ny tennishall under mark

S:t Göransgatan ska bli mer stadsgata med fler lokaler i bottenplan för att skapa mer liv och rörelse.

Nytt parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser.

Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal vid Karlbergssjöns strand bevaras och får nytt innehåll med hyresrätter och kafé.

Visa merVisa mindre