Sista fixet. Nu är Malmskillnadsgatan öppen mellan Mäster Samuelsgatan och Brunkebergstorg. Foto: Pekka Pääkkö

Nu öppnar "nya" Malmskillnadsgatan

En ny paviljong, soltrappa mot Sergels torg, och mer plats för gående. Malmskillnadsgatan har fått nytt utseende och dessutom har bron över Hamngatan rustats.

  • Publicerad 06:00, 16 dec 2020

En sträcka på Malmskillnadsgatan, mellan Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan, har rustats upp med ny markbeläggning, träd och bänkar. Nu är det också öppet så att man kan gå, cykla och köra mellan Mäster Samuelsgatan och Brunkebergstorg.

Vasakronans byggnader längs gatan renoveras och byggs till och mot Sergels torg finns numera en "soltrappa".

– Här tror jag att folk kommer att sitta sen när coronapandemin är över. Trafiken på gatan är undanträngd till förmån för gående och cyklister, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Det finns dock ingen cykelbana på den nyrenoverade delen av Malmskillnadsgatan.

– Anledningen är att det är en låg hastighetsgräns för bilister här och att det finns andra gator i närheten som är huvudstråk för cyklister, säger Helldén.

Publik verksamhet

Intill soltrappan finns en röd, ny tillbyggnad där tanken är att det ska bli någon form av publik verksamhet. Vasakronan för diskussioner med en aktör och hoppas att inom kort kunna presentera en plan.

Brokonstruktionen över Hamngatan har renoverats och fått ett nytt tätskikt. Under bron pågår fortfarande arbete med att installera en ny belysning som beräknas bli klar i januari nästa år.

– Målet är att bron ska hålla i ytterligare 50 år. Staden, genom trafikkontoret, har gjort den här upprustningen i samverkan med fastighetsägarna. Förhoppningen är att skapa folkliv och få upp folk från Sergels torg och Sveavägen, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör.

Tidigare har Brunkebergstorg och Klarabergsgatan fått ett lyft och arbete pågår för att ge mer plats till gående och cyklister på Vasagatan.

– Upprustningen av Malmskillnadsgatan är ännu ett led i att göra City mer välkomnande, säger Helldén (MP).

– Ingen ville vara här förut. Vi vill ge tillbaka den här delen av staden till stockholmarna.

"Genomtänkt"

Sara Latrach jobbar i en av byggnaderna på gatan.

– Det har skett en påtaglig förändring. Det känns kul. Malmskillnadsgatan och Sergels torg har inte haft ett så bra rykte. Jag tycker att de har bundit samman den här delen av gatan med Brunkebergstorg på ett genomtänkt sätt, säger hon.