Lars Avellan har lämnat in uppropet till Danderydspolitiker. Foto: Sara Flodin

Nu lämnas över tusen namn in till Danderyd

Villaägarnas upprop om att bevara villastaden har nu nått de bestämmande i kommunen. Listan som nu lämnas över innehåller fler än 1000 underskrifter.

  • Publicerad 08:26, 30 maj 2018

Nu har Villaägarna i Danderyd tagit nästa steg. Att överlämna samtliga påskrifter om att bevara trädgårdsstaden till Danderyds kommun. 60 kommunpolitiker och tongivande tjänstemän fick ta emot listan innehållande 1015 röstberättigade Danderydsbor som är missnöjda med kommunens byggpolitik.

I brevet som skickades in sparar de heller inte på krutet. Där står bland annat att ”man har levt och lever i ständig oro” och ”man retas upp till vansinne när kommunen driver avtalen med byggherrarna vidare innan yttranden från kommuninvånarna blivit lästa”.

Från alla kommundelar

Av de som har skrivit på uppropet är underskrifterna fördelade på alla Danderyds kommundelar vilket kan ses som ett tecken på att frågan inte bara berör boende i ett specifikt område utan en fråga för hela Danderyd.

Här finns också en förklaring till vad som är så speciellt med Danderyd.

Vi älskar vårt Danderyd. Rör inte vår kommun!

Ur uppropet

”Vi vill vakna upp med äppelblommen utanför våra fönster. Vi vill ha en trafikbelastning som medger barnens fria trygga rörlighet. Vi vill njuta av gammal fin arktektur. Vi vill kunna sola på våra balkonger och trädgårdar utan skugga eller insyn från höga flerfamiljshus och utan högt trafikbuller. Vi älskar friheten i villaboendet där ingen stör någon annan. Vi har medvetet valt och investerat i den miljön. Danderyd är en underbar plats. Den är inte som andra platser och får aldrig bli det. Vi älskar vårt Danderyd. Rör inte vår kommun!”

Lyssna på väljare

Brevet avslutas med att Villaägarna tillsammans med de som skrivit under uppropet begär ett stopp på byggandet och en ändring av förfarandet när nya planer ska till verket. ”Man ställer sig också frågande till varför kommunen i så stor utsträckning går byggherrarnas intressen till mötes i stället för att lyssna på sina egna invånare, skattebetalare och väljare.”