Extra bemanning, material och skyddsutrustning har kostat miljoner under coronapandemin. Foto: Christian Lärk

Nu kommer miljonräkningen för coronavården på S:t Göran

64 miljoner kronor. Så mycket extra beräknas vården av covid-19-patienter kosta på S:t Görans sjukhus under juni, juli och augusti. Övriga sjukhus räknar nu på vad de har haft för extra kostnader under coronapandemin.

  • Publicerad 04:55, 19 aug 2020

Nu börjar kostnaderna för coronavården räknas fram.

S:t Görans sjukhus beräknas ha merkostnader på 64 miljoner kronor för perioden juni-augusti. Och då är det alltså utöver de vanliga kostnaderna för ordinarie vård på sjukhuset.

Övriga akutsjukhus, som drivs av Region Stockholm, kommer att ersättas på liknande sätt.

Får betalt för producerad vård

Normalt är Region Stockholms utbetalningar till sjukhusen till stor del rörlig, det vill säga per besök, antal operationer och liknande. Under pandemin har många operationer och annan vård ställts in, vilket skulle innebära minskade inkomster för sjukhusen.

Regionen beslöt därför i våras att de i stället skulle få fast ersättning, alltså betalt utifrån hur mycket vård som skulle ha producerats under normala omständigheter.

Krislägesavtal och skyddsutrustning

S:t Görans sjukhus, som ägs av privata Capio AB, har särskilt avtal om ersättning med regionen. Men den omställning som gjorts under coronapandemin regleras inte i avtalet, och hittills har sjukhuset fått extra ersättning enligt en schablon för sina merkostnader.

Precis som övriga sjukhus har man extra kostnader för utökad bemanning, krislägesavtal, skyddsutrustning, material och läkemedel.

64 miljoner ska styrkas

De 64 miljoner som nu avsätts fördelas på 26 miljoner kronor för juni, 20,1 för juli och 17,9 miljoner för augusti. Sjukhuset ska i efterhand kunna styrka sina merkostnader, och blir de mindre än schablonbeloppet ska de återbetalas.

De extra kostnader som pandemin för med sig ska inte landa på regionens skattebetalare, utan staten har lovat att stå för den notan.

Alla får dela på kostnaderna

Men i beslutet om utbetalning till S:t Görans sjukhus, som tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti, reserverar man sig för att ”den erhållna ekonomiska ersättningen från staten till fullo täcker ”.

Slutnotan hamnar dock hur som helst hos skattebetalarna.