Nu klubbas den nya begravningsplatsen i Järva

På måndag beslutar kommunfullmäktige om att genomföra första etappen av Järva begravningsplats. Planerad byggstart är hösten 2019. – Nu ser vi äntligen ett slut på det, säger Mohamed Hagi Farah.

  • Publicerad 10:32, 25 jan 2019

Mitt i har flera gånger skrivit om den utdragna processen kring den nya begravningsplatsen i Järva.  Mohamed Hagi Farah, från Järva Föräldraallians, är en av dem som kämpat länge för att bygget ska bli av.

– I tio 10 år har vi drivit frågan, och det har tagit tid och kraft, men nu finns det äntligen ett slut på det, säger han.

När kommunfullmäktige sammanträder i Stockholms Stadshus på måndag ska bygget äntligen klubbas igenom.

– Det har varit ett enigt beslut i många år mellan partierna om att det behövs en ny begravningsplats. Som jag förstår är det den här discgolfägaren som överklagande flera gånger, säger Annette Lundquist Larsson (M)som är ordförande i kyrkogårdsnämnden.

Familjer splittras

I drygt tio år utredde staden vilken plats som är mest lämplig för en begravningsplats på Järvafältet och kom fram till området kring Granholmstoppen. Precis i området där Järva discgolfpark ligger, vilket ledde till protester.

Behovet av kistgravar i Stockholm har länge varit akut, bland annat för muslimer i Järva.

– Många förstår inte varför detta är så viktigt.  Många som bor i Järva måste på grund av sin religion begravas i kista, och samtidigt har det det inte funnits platser de sista 20 åren. Familjer splittras och begravs där det finns platser. Rågsved, Tyresö…Det är ett lotto, säger Mohamed Hagi Farah.

Byggstart 2019

Byggstart planeras till hösten 2019 och cirka 60 procent beräknas vara färdigställd 2021 och resten 2022–2023.

Första etappen av bygget gäller cirka 20 hektar med cirka 2 600 kistgravar och cirka 900 urngravar, minneslundar, servicebyggnad och ceremonibyggnad, infrastruktur samt anläggande av en våtmark.

Kostnader för första etappen beräknas till 330 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare kostnader på 27 miljoner beräknas totalkostnaden för investeringen cirka 357 miljoner.