kommunen vill kameraövervaka Täby torg. Foto: Åsa Sommarström

Nu kan Täby torg komma att kameraövervakas

Kommunen vill realtidsövervaka Täby torg med kameror.

  • Publicerad 15:42, 10 feb 2020

Nu har kommunen skickat in en anmälan om kameraövervakning till Datainspektionen.

Tanken är att kameror ska sättas upp på flera olika platser runt om, och i närheten av, Täby torg.

Trygghetsskapande åtgärd

Kamerornas filmmaterial ska kontrolleras i realtid, så kallad aktiv kameraövervakning. Det skriver kommunen på sin hemsida.

– Det primära syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda begångna brott. Förhoppningen är även att kamerabevakningen ska verka trygghetsskapande för de som vistas på platsen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande på kommunens hemsida.

Lång väntan

Men bara för att anmälan är inskickad, betyder det inte att några kameror kommer på plats nu.

Handläggningstiden hos Datainspektionen är 10-12 månader.