Planbyte. Här kan en ny fullstor basketplan byggas. I senaste nämndmötet beslutade kultur- och fritid att ge ett bidrag till byggnationen. Foto: Maria Svensson

Nu kan Täby få en ny basketplan

Nu har kultur och fritidsnämnden beslutat att ge ett bidrag till Täby Basket för att anlägga en ny basketplan vid Tibble. Men ytterligare bidrag krävs för att börja bygga.

  • Publicerad 08:00, 25 maj 2022

Jag vill inte ropa hej för tidigt

På det senaste mötet i kultur- och fritidsnämnden klubbades förslaget att ge ett bidrag till Täby basket för att bygga en ny fullstor basketplan vid Tibble.

Tanken är att planen kan placeras bakom Tibble gymnasium, där beachvolleybollplanen ligger idag. Det är Täby basket som står bakom förslaget.

Men än ligger projektet i planeringsstadiet.

– Vi hoppas att vi kan nå andra målgrupper med den här planen, då vi kan erbjuda aktiviteter året om, säger Angelica Gabrielsson, sportchef på Täby basket.

Bidraget från kommunen är ett så kallat kvalitetsbidrag vars syfte är att skapa ny verksamhet, utanför de ”traditionella ramarna”.

Ska få fler unga att aktivera sig

Kommunen kommer att bistå med närmare 395 000 kronor. Dessa pengar ska gå till kostnader för belysning och markarbete i samband med byggnationen.

– En utomhusplan kan bli en naturlig mötesplats där föreningen tillsammans med ungdomarna kan ordna turneringar och tävlingar kontinuerligt under utomhussäsongen, skriver Jenny Holmberg resultatenhetschef i Täby kommun i ett mejl till Mitt i Täby.

Kan komma att användas av skolorna

Om planen blir verklighet ska den även vara öppen för allmänheten och tillgänglig för de skolor som ligger bredvid.

– Skolorna kommer att kunna använda planen i sin idrottsundervisning, skriver Jenny Holmberg.

Kommunens bidrag till en ny plan är en del av investeringen. Men det behövs mer pengar. Föreningen Täby basket har ansökt om bidrag från riksidrottsförbundet, detta är ännu inte beviljat.

– Det är självklart kul att vi har kommunen med på tåget, men än är inte allt klart och jag vill inte ropa hej för tidigt, säger Angelica Gabrielsson.

Volleybollplan ersätts inte

Enligt Jenny Holmberg kommer den volleybollplan som ligger på platsen idag inte att ersättas.

– Platsen var tänkt som en spontanidrottsplats och ersätts med en plan som delvis kommer att vara spontanidrottsplats.

Ny plan. I Danderyd invigdes en fullstor basketplan i veckan, nu finns planer på att Täby kan få en liknande. Bilden är från invigningen av planen i Stocksund. Foto: Maria Svensson