Boende för äldre ska klubbas på kommunfullmäktige. Foto: Läsarbild Sofia Ekström

Nu kan nytt seniorboende i Djursholm klubbas – beslut ikväll

Nu kan boende för äldre i Djursholm bli verklighet. Ärendet har pågått i flera år och varit omstridd både i kommunfullmäktige och bland Danderydsbor.

  • Publicerad 14:34, 3 feb 2020

Det utdragna ärendet om ett äldreboende i Djursholm kan komma närmare ett avslut i kväll. Under måndagens kommunfullmäktige väntas detaljplanen för kvarter Ginnungagap att antas.

Redan 2014 togs ett beslut om i kommunfullmäktige att ta fram ett förslag för kvarteret Ginnungagap. Då ville kommunen få fram boendeformer för äldre. Sedan dess har planen ändrats och överklagats. Och ändrats och överklagats igen.

Detaljplanen har legat ute för granskning och många synpunkter har kommit in till kommunen. De flesta med synpunkter på att ena huset har gått från att vara två våningar till tre våningar.

M: ”Centern fortsätter förhala bygge av äldreboende”

Ny färg – gammal form

Planförslaget för Ginnungagap som kan klubbas i kväll omfattar ett korttidsboende för ungefär 27 boende och ett vård- och omsorgsboende för ungefär 60 personer.

Trots alla synpunkter har detaljplanen inte ändrats i storlek. I tjänsteutlåtandet från kommunledningskontoret framgår det istället att nya illustrationer har tagits fram med andra färg- och materialval.

Samtliga politiker i kommunfullmäktige har inför kvällens möte fått en skrivelse från Danderydsbor som vill att de folkvalda politikerna ska avslå förslaget och istället bjuda in till samråd om ett nytt förslag.

I sitt brev skriver de:

”Vi motsätter oss inte att det byggs ett vård- och omsorgsboende på Ginnungagap, det är höjder, storlek, utformning och gestaltning i Kommunledningens förslag som många ifrågasätter och vänder sig emot.”

Nytt särskilt boende och korttidsboende planeras i Djursholm