Nu kan du tycka till om nya Väsby Entré

Den första detaljplanen för Väsby Entré är redan antagen och godkänd. Nu har du chans att tycka till om den andra. Samrådstiden pågår från i dag, måndag, till den 6 december.

  • Publicerad 10:11, 25 okt 2018

Få frågor engagerar Väsbyborna lika mycket som bygget av nya Väsby Entré. För stort, för dyrt eller modernt och något som sätter Väsby på kartan? Nu har du chans att säga din mening om den andra detaljplanen för bygget, kallad: ”Östra Runby med Väsby stationsområde”.

Detaljplanen visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby och hur stationsområdet kan utvecklas.

Utställning i Messingen

Samrådet, vars syfte är att samla in information i ett tidigt skede av processen, startar med ett öppet hus i dag, måndag, klockan 16–20. Representanter för projektet kommer då att finnas på plats för att svara på frågor.

En utställning som sammanfattar förslaget kommer finnas uppställd i Messingen och kommunhusets entré under samrådstiden.

– Samrådet är viktigt för att Väsbybor ska få komma till tals. Det går att påverka förslaget och vi vill ha in synpunkter som kan göra vårt förslag ännu bättre, säger Christina Johansson, projektledare för detaljplanen, i ett pressmeddelande.

Har du inte möjlighet att vara på plats kan du skicka in dina synpunkter direkt på kommunens hemsida eller via mejl.