TYCK TILL. Kommunen vill veta vad du tycker om de nya planera på centrum. Antingen via ett brev, eller på kommunens hemsida. Foto: Claudio Britos

Nu kan du tycka till om nya Salem C

De senaste centrumplanerna gick i stöpet när kommunen nobbade centrumägarnas förslag. Nu har kommunen istället tagit fram ett nytt förslag med nya aktörer – och vill att invånarna tycker till.

  • Publicerad 07:00, 5 apr 2021

600 nya bostäder, nytt medborgarhus och fler besöksparkeringar. Det är bara några delar av den plan som Salems kommun väljer att gå vidare med för de omdiskuterade centrumplanerna.

Men innan arbetet med att ta fram en detaljplan för Salems nya centrum fortsätter vill kommunen att alla boende i Salem får tycka till om planerna.

– Vi har en strukturplan färdig för hur byggnader, vägar och parker ska se ut i grova drag. Vi vill nu ge Salemborna möjlighet att tycka till om planen innan vi går vidare, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande.

Ett helt nytt centrum

Förutom nya bostäder, medborgarhus och parkeringar, kommer man att titta vidare på andra delar som kan komma att utgöra ett nytt centrum. Salemstråket, en gång- och cykelled som ska knyta ihop Säby torg med Skyttorp, parkeringshus i Skyttorp och ny förskola öster om Säbytorgsvägen är några fler punkter som kommunen anser att man bör undersöka vidare.

Tyck till

I en medborgardialog bjuder nu kommunen in alla som bor i Salem att tycka till om planerna. Den 7 april kommer ett brev att slinka ned i alla brevlådor med ett formulär som man kan fylla i med sina synpunkter och sedan skicka tillbaka till kommunen.

Det kommer även gå att tycka till på kommunens hemsida, där man även kommer att publicera en digital utställning över hur de tänker att det nya centrum kan komma att se ut.

Fram till den 7 maj går det att tycka till om planerna.