Digitalt. Vanligtvis brukar Brommaborna kunna lyssna på nämndmötena på plats och ställa frågor. Nu blir det över nätet istället. Foto: Ella Söderberg

Nu kan du ta del av Brommapolitiken på webben

Bromma stadsdelsnämnd har de senaste månaderna haft sina möten stängda för allmänheten. Men nu kommer invånarna kunna ta del av dem via webben.

  • Publicerad 11:34, 30 nov 2020

Under våren har politikerna i Bromma stadsdelsnämnd haft sina sammanträden med minimal bemanning och utan möjlighet för allmänheten att delta och ställa frågor, för att på så sätt minska smittspridning.

I oktober öppnade de upp nämnden igen, men efter de skärpta restriktionerna för Stockholm fick de återigen tänka om.

Därför görs nu nämndmötena digitala. Första gången var under förra torsdagen, och tanken är att även decembers sammanträde kommer kunna gå att följa live på webben.

– De öppna frågestunderna vi haft tidigare är omöjliga nu på grund av pandemin. Men nu hoppas vi kunna kombinera efterlevnad av restriktionerna med öppenhet för alla Brommabor som är intresserade av att följa nämndens arbete och ställa frågor, säger ordförande Johan Paccamonti (M).

Skicka frågor

Vanligtvis brukar stadsdelsnämndens sammanträden inledas med att åhörarna får en nummerlapp och sedan ställa sina frågor till politikerna. Nu är planen att den som lyssnar på mötet kunna skicka frågor i en meddelandefunktion som politikerna sedan svarar på. Via länken video.stockholm.se/live.

Nästa gången Brommapolitikerna har sammanträde är den 17 december.

Hur länge de kommer använda sig av digitala möten är svårt att säga enligt Johan Paccamonti.

– Vi har beredskap för att även ha detta för de första nämnderna som äger rum under 2021, men det beror helt och hållet på smittspridningsläget.