Den nya skateparken och pumptrack-banan i Vilundaområdet. Foto: Läsarbild Upplands Väsby kommun

Nu kan du namnge Väsbys nya aktivitetspark

I aktivitetsparken i Vilundaområdet kan du ta en cykeltur i pumptrack-banan, bygga muskler på utegymmet eller träna på din kick-flip i den nya skateparken. Men vad ska den nya aktivitetsparken heta? Det är upp till Väsbyborna att bestämma.

  • Publicerad 13:35, 21 sep 2018

När göteborgarna häromåret fick chans att namnge stans nya utomhuspool blev vinnarförslaget – kanske inte helt oväntat – en ordvits: ”Pöl Harbour”.

Nu står Väsbyborna inför en liknande uppgift. Det är kommunen som utlyst en tävling för att få fram ett namn på den nyligen invigda aktivitetsparken i Vilundaområdet.

– Ofta får man fler och bättre förslag om man frågar en bredare grupp människor, än om man låter en liten grupp i kommunen försöka hitta på namn, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för idrottsstaden i Upplands Väsby.

Namnet ska följa ”god ortsnamnssed”

Aktivitetsparken är en del i kommunens arbete för att utveckla Väsby till en idrottsstad. Förutom en skatepark och en pumptrack-bana finns bland annat ett utegym och en temalekpark i området. Svårigheten består alltså i att hitta ett lämpligt namn som passar för att beskriva hela aktivitetsparken. Dessutom ska namnförslaget följa något som kallas ”god ortnamnssed”

– Det är bra om det är ett namn som är lätt att skriva och lätt att säga. Det får inte vara för svårt att uppfatta. Men jag tycker att allmänheten ska tänka fritt, säger Alarik von Hofsten.

Här skickar du in ditt förslag

Har du redan nu det perfekta namnet? Skicka in ditt förslag på kommunens hemsida senast den 14 oktober. I slutet av samma månad genomförs en omröstning med de bästa förslagen på kommunens hemsida.