Visas. Eggeby gård på Järvafältet har en lång historia. Nu kan du komma dit på öppet hus. Foto: Caroline Berg

Nu kan du gå på öppet hus i Eggeby gård

På Järvafältet finns några riktigt, riktigt gamla historiska skatter. Den 3 oktober kan den som är nyfiken gå på en guidad tur här och på andra platser, när Stockholm har öppet hus runt om i staden.

  • Publicerad 15:35, 24 sep 2021

Gammal. På visningen får besökare se Eggebystenen: En av de allra äldsta runstenarna på Järvafältet. Foto: Caroline Berg

Den 1–3 oktober arrangeras festivalen Open House Stockholm runt om i staden, där Stockholm öppnas upp för allmänheten på olika sätt.

Besökare kommer bland annat få komma in i byggnader där de kanske inte får komma in till vardags, gå på stadsvandringar eller ta en närmare titt på stora stadsutvecklingsprojekt, både nya och gamla.

Även i Järva kommer det att hållas visningar. Den 3 oktober visas Eggeby gård och Järvabadet upp, där området och dess historia från vikingatid till nutid gås igenom.

Anna Wiström, planarkitekt på fastighetskontoret, kommer precis som i fjol hålla i visningen, och meddelar att besökare kan förvänta sig spännande berättelser.

– Långt tillbaka i tiden var här ett skärgårdslandskap. Sedan har just platsen kring Eggeby gård varit bebyggd och bebodd sedan runt år 500 efter Kristus. Själva gården har funnits sedan 1400-talet ungefär.

Gammalt övningsfält

I början av 1900-talet började det bli oroligt i Sverige och i världen. 1905 köpte därför staten marken kring Järvafältet, och under första halvan av 1900-talet var området en militär övningsplats.

Det är också anledningen till att det bevarats så pass bra, berättar Anna Wiström.

– Gårdarna användes för att inhysa militären. Då behövde man också använda jordbruksmarken här till militära syften. De som drev gårdarna fick order om vad som skulle odlas och hur marken skulle brukas.

I dag är platsen i Stockholms stads ägo.

Järvabadet och runsten

Anna Wiström kommer även prata om Järvabadet; hur planerna funnits sedan 70-talet, hur det slutligen kom till och hur man tänkt när man byggt den speciella kvadratiska formen.

Sedan avslutas turen med att gå upp till Eggebystenen.

– Det är en runsten bakom badet, som man tror är en av de allra äldsta i området. Den har nämligen inte de här tidstypiska detaljerna som blev mode på tusentalet, så man tror att den är äldre än så.

Vad som står på stenen har även det en spännande historia, men mer om den får besökare veta på rundvandringen.

Open House Stockholm

Festivalen startades i London på 90-talet, med syftet att öppna upp och riva barriärer mellan arkitekter och allmänheten, och involvera medborgarna i olika projekt.

Den är ett internationellt samarbete och finns i dagsläget i över 40 städer i världen.

Den arrangeras i hela Stockholm, med 55 olika programpunkter runt om i staden. Till vissa aktiviter måste man föranmäla sig.

Visningarna vid Eggeby gård är klockan 13, 14 och 15 söndagen den 3 oktober.

Eggeby gård kommer ha sin försäljning öppen under den aktuella dagen.

Läs mer på: https://www.openhousestockholm.com/
 

Visa merVisa mindre