Entre. Så kan det nya sjukhus komma att se ut. Foto: Visionsbild: BSK Arkitekter

Nu kan bygget av Barkarby sjukhus dra igång

Planerna för Barkarby sjukhus går vidare efter markförsäljningen till bolaget Hemsö klubbats i fullmäktige. I somras stoppade oppositionen affären men nu släppte S igenom förslaget – V yrkade fortsatt på avslag.

  • Publicerad 06:30, 6 okt 2021

Kommunen som markägare borde skaffa sig mer kunskap vad sjukhuset ska innehålla.

Det var i juni som som oppositionen i form av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna stoppade beslutet om att sälja kommunens mark till Hemsö, bolaget som ska bygga sjukhuset i Barkarby.

De yrkade på en återremiss då man ansåg att det fanns för mycket osäkerhet om vilken vård som skulle få flytta in i sjukhuset. Man ville att kommunen skulle kräva besked från regionen.

Så mycket besked fick man inte inför måndagens kommunfullmäktige, men Socialdemokraterna valde ändå att släppa igenom försäljningen.

– Vi vill att behoven ska styra vilken vård vi ska ha i regionen, men det svar vi får i det här fallet är att det är marknaden som styr, vilket vi beklagar. Men vi ser behov av mer vård i Järfälla, därför valde vi att yrka bifall, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) som meddelar att de ska driva frågan till att sjukhuset är på plats.

Oklar framtid för Jakobsbergs sjukhus

Vänsterpartiet yrkade fortfarande på avslag.

– Kommunen som markägare borde skaffa sig mer kunskap vad sjukhuset ska innehålla. Regionen säger att behovet av vård kommer att öka med en åldrande befolkning, Bo Leinerdal, oppositionsråd.

För frågan om försäljningen av Jakobsbergs sjukhus, med sin äldrevårdsplatser, hänger i luften.

– Man behöver mer geratrisk vård, samtidigt säger man att Jakobsbergs sjukhus ska säljas.

Men Hemsö säger ju att det nya sjukhuset ska få geriatrisk slutenvård och äldreboende?

– Fastighetsägaren säger det ja. Men vad den framtida vårdgivaren säger är oklart.

Oppositionens kritik mot affären bottnar till stor del i den vårdvalsmodell som tillämpas i regionen.

Fördel för skattebetalarna

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, har tidigare poängterat att vårdvalet är en fördel för skattebetalarna, eftersom privata bolag då är med och investerar. Även privata aktörer tar ansvar för vård efter behov, menade hon.

– Det här är ett privat initiativ från ett bolag som vill bygga en fastighet för vårdändamål. Det är inga konstigheter. Det är en fri marknad i Stockholm, berättade Anna Starbrink (L) till Mitt i tidigare i somras.

Utsidan. Så här kan sjukhuset se ut i framtiden. Foto: Visionsbild: BSK Arkitekter

Hemsös planer för sjukhuset

Hemsös planer är att sjukhuset ska innehålla:

Närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering.

Familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola
äldreboende med ett 60-tal platser.

Trygghetsboende eller annan typ av bostäder.

Visa merVisa mindre

Pågått i flera år

Hemsö själva skriver i ett pressmeddelande att planerna på det nya sjukhuset pågått i några år och att det känns bra att de kommit vidare i processen.

– Nu kan vi fortsätta arbetet med att etablera nära vård i moderna lokaler samt även äldreboende och familjecentral i ett av Stockholms mest attraktiva tillväxtlägen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M), har tidigare berättat att kommunens roll är att möjliggöra för Hemsö att bygga ett sjukhus och vilken vård som ska ta plats i sjukhuset ytterst är en fråga mellan den framtida vårdaktören och regionen.

– 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger hon i ett pressmeddelande.

Så fungerar vårdvalet i regionen

I region Stockholm får vårdgivare etablera sig fritt under förutsättning att de uppfyller vårdvalets villkor. Vårdvalet bygger på LOV – lagen om valfrihet.

I fallet med med sjukhuset i Veddesta är det Hemsö, ett bolag som bygger samhällsfastigheter, som haft ett markanvisningsavtal med kommunen sedan 2016. Avtalet har förlängts tre gånger.

När sjukhuset står klart kommer någon annan stå för vården i sjukhuset.

2016 fattade Region Stockholm, dåvarande landstinget, ett beslut om att Jakobsbergs sjukhus ska sälja men än så länge ingen utsatt tid för när.

Källa:Region Stockholm/Järfälla kommun

Visa merVisa mindre