Foto: Täby Yrkesgymnasium

Nu kan barn- och fritid starta på Yrkesgymnasiet

Täby yrkesgymnasium har ansökt om att utöka sin verksamhet på skolan och starta ett barn- och fritidsprogram med inriktning pedagogisk och socialt arbete.

  • Publicerad 08:00, 26 maj 2022

Vi slåss för att höja statusen

– Det är riktat till ett bristyrke. Vi kommer utbilda direkt till anställning, det är ingen som inte kommer få jobb, säger Christine Ripås, skolchef och vd för Täby yrkesgymnasium.

Skolan har skickat sin ansökan om godkännande som huvudman till Skolinspektionen. Den är just nu under prövning.

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun tog upp ärendet på sitt senaste möte och de ställer sig positiva till ansökan.

”Förändringen bedöms inte medföra ökande kostnader för Täby kommun”, skriver de i ett tjänsteutlåtande.

Täby yrkesgymnasium vill att det nya barn- och fritidsprogrammet ska starta läsåret 2023/2024. De har idag lokaler som inte utnyttjas fullt ut som skulle kunna användas.

Om de får godkänt på ansökan är tanken enligt dem att ha en fullt utbyggd verksamhet, som ska ta emot 60 elever, 2026.

– Vi har suttit ner tillsammans med Åva för att ta reda på hur yrkessalarna ser ut, säger Christine Ripås.

Fick avslag

Skolan ansökte redan 2020 om att få starta programmet men fick då avslag eftersom det redan fanns ett barn- och fritidsprogram på Åva gymnasium.

Men under hösten förra året togs beslutet att programmet skulle försvinna från Åva, då intresset för utbildningen var lågt. Linjen kommer att upphöra läsåret 2022/2023.

Täby yrkesgymnasium kommer att få svar från Skolinspektionen senast i september. De hoppas på grönt ljus då de anser att utbildningen behövs.

– Vi håller tummarna att vi får ett positivt besked eftersom programmet kommer att vara saknat i Täby kommun. Det skulle vara fantastisk roligt att kunna ge mer möjlighet till fler yrkessprogram, vi slåss för att höja statusen på dem, säger Christine Ripås.

Politikerna beslutade att lägga ner programmet på Åva eftersom efterfrågan inte fanns, enligt dem. Tror ni det kommer vara ett problem?

– Nej det tror jag inte, vi är en liten verksamhet, om vi har tolv elever hos oss så är det en full klass, säger hon.

Skolan vill även locka elever från grannkommunerna till utbildningen.

Christine Ripås, skolchef och vd för Täby yrkesgymnasium. Foto: Privat

Detta har hänt

Täby Yrkesgymnaium vill driva ett barn- och fritidsprogram

Ansökan har skickats till Skolinspektionen och svar väntas komma i september

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun tog upp ärendet på deras senaste möte och de ställer sig positiva till ansökan.

Skolan ansökte redan 2020 om att få starta programmet men fick då avslag.

Förra året togs beslutet av kommunen att barn och fritidsprogrammet skulle försvinna från Åva Gymnasium.

Visa merVisa mindre