De här små liven ska så småningom kunna skugga flanörer i Täbys nya ädellövskog. Foto: Privat

Nu invigs Täbys nya ädellövskog

Avverkningen av granskogen vid Täby ryttarcenter lämnade ett halvkul kalhygge efter sig. Nu invigs istället en nyplanterad ädellövskog på platsen. – Syftet är att skapa en artrik, ljus skog för människor, djur och växter för framtiden, säger Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun.

  • Publicerad 06:15, 6 sep 2018

I februari avverkades den täta granskogen vid Täby Ryttarcenter. Den var planterad i raka, täta rader i ett så kallat granplantage.

I skogsvårdsplanen stod att den måste huggas ner.

– Det är inte många arter som trivs i tät och mörk granskog och skogen var mogen för avverkning, säger Cecilia Lundin som är jägmästare i kommunen.

Kommunens jägmästare Cecilia Lundin vid ett annat av kommunens projekt. Foto: Åsa Sommarström.

Från kalhygge till finskog

Tack vare Lundin invigs istället en ädellövskog på platsen. Tanken är att de flera olika trädsorterna ska främja den biologiska mångfalden

Här kommer snart myllra av djurliv mellan ädla lövträd i ädellövskogen.

Ek, lind och fågelbär ska locka vildbin, humlor och andra pollinatörer.

– Det är ett framtidsprojekt som främjar mångfalden och som är bra för människor, djur och växter. Nu är det bara småplantor men det ska bli kul att se dem växa fram, säger Cecilia.

Älgskyddad och strövvänlig

Skogen är inhägnad för att älgar inte ska äta upp plantorna, men det finns grindar och en stig som gör det lätt att gå i skogen.

Skyltar med information som berättar om träden ska så småningom sättas upp. Bandet klipps på fredag kl. 14.00 av Annica Nordgren (C).