INNEBANDY. Förra året hölls SM i innebandy i Globen. Om arrangörerna vill göra om eventet och få hjälp av Stockholm med marknadsföringen krävs en genusredovisning. Foto: SGA

Nu införs genus-krav på evenemang i Stockholm

Den som vill genomföra ett stort arrangemang i Stockholm måste hädanefter lämna in en genus-redovisning.

  • Publicerad 06:20, 4 feb 2015

Det här är ett första steg när det gäller att lyfta de här frågorna.

Det är Stockholm Business Region, ett kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som företags- och besöksort, som beslutat att ställa ett nytt krav på arrangörer.

Måste berätta hur man jobbar med jämställdhet

Alla som ansöker om bidrag från SBR för marknadsföring av ett evenemang i Stockholm måste hädanefter lämna in en redovisning av hur företaget, organisationen eller föreningen arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor.

– De nordiska länderna och särskilt Sverige och Stockholm ligger långt fram på jämställdhetsområdet och det är någonting vi ska använda oss av, säger Olle Zetterberg, vd på SBR.

"Stärker vårt internationella varumärke"

Konkret innebär den nya given att Svenska Ishockeyförbundet fortfarande kan söka om marknadsföringsbidrag för VM i herr-hockey, men att ansökan måste innehålla en beskrivning av hur organisationens jämställdhetsarbete ser ut.

– Idag kräver vi att arrangören ska redovisa sin ekonomi och hur den arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Nu lägger vi till en jämställdhetsredovisning. Det stärker vårt internationella varumärke och kan sprida goda idéer på området, säger Olle Zetterberg.

Kommer ett dåligt eller icke-existerande jämställdhetsarbete leda till avslag?

– Nej. Vi säger bara att vi vill se en redovisning. Gör arrangören inte ett skit så får den skriva det. Det här är ett första steg när det gäller att lyfta de här frågorna. Sedan får vi se hur vi går vidare, säger Olle Zetterberg.

De nya reglerna ska börja gälla direkt och har beslutats utan direktiv från politiskt håll.

– Det har vi hittat på helt själva. Det har inte gjorts på någon order från Fi i stadshuset eller så, säger Olle Zetterberg