Gårdskort. Tanken med gårdskort är bland annat att ge föräldrar större möjlighet att hålla koll på vad som händer på fritidsgårdarna. Foto: Linda Gren

Nu inför fritidsgårdarna gårdskort för alla

Efter sommaren kommer gårdskort införas på samtliga kommunala fritidsgårdar i Hässelby-Vällingby. Det innebär att alla besökare måste visa upp ett sådant för att få komma in.

  • Publicerad 12:03, 16 apr 2019

Nu ska fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby införa gårdskort. Det betyder att de ungdomar som vill vara på fritidsgårdarna kommer behöva ett kort för att få vara där.

– Det är en del av vår trygghetsplan, och det är egentligen inget ovanligt. Det är viktigt med lite formalitet för våra besökare, så de kan ta del av våra mål och förhållningsregler, säger Andrea Hormazabal, avdelningschef för tidigt socialt arbete.

För att få ett gårdskort krävs det att ungdomarna har sina vårdnadshavares godkännande.

– Det gör så att föräldrarna vet om vår verksamhet, och om någonting händer har vi etablerat kontakt med föräldrarna. Det har varit svårt med den kontakten tidigare, säger Andrea Hormazabal.

Ambitionen är att föräldrarna ska vara mer delaktiga i fritidsgårdarnas verksamhet, kunna bjudas in till event och hållas informerade om vad det är som sker på fritidsgårdarna, menar Andrea Hormazabal.

Oro över hederproblematik

När beslutet presenterades på stadsdelsnämndens sammanträde uttryckte Özlem Körhan (V) en oro över att flickor som är drabbade av hedersproblematik skulle kunna få svårt att få gårdskort, eftersom de då skulle behöva sina föräldrars samtycke.

Andrea Hormazabal tycker att det är en rimlig synpunkt.

– Vi måste säkerställa rutiner för de barn som kräver en annan hantering. Det måste vi ta fram, så det är en bra synpunkt som vi måste ha hänsyn till. Men det är viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga och står bakom vår verksamhet, säger hon.

Gårdskorten kommer att införas efter sommaren i samband med terminsstarten.