Richard Murray, som representerar Förbundet för Ekoparken, gillar inte Gröna Lunds planerade utbyggnad. Foto: Sacharias Källdén/Mostphotos

Nu hårdnar kampen om Djurgården

Djurgården är i förändring. Samtidigt som Gröna Lund planerar för en omfattande utbyggnad vill även ABBA-museet expandera. Men samtidigt växer motståndet mot båda projekten.

  • Publicerad 19:00, 20 jan 2019

– Se bara vilken fantastisk plats det här är, med utsikt över hela staden.

Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken som består av ett 50-tal föreningar med anknytning till nationalstadsparken, riktar blicken mot innerstadens siluett på andra sidan viken. Vi befinner oss intill Allmänna gränd och bakom ryggen har vi mark som i dag är parkeringsplats men som Gröna Lund köpte av staden redan 1989 för att kunna utvidga nöjesfältet åt nordväst.

Men om Murray och hans gelikar får som de vill så kommer det inte ut som i den detaljplan som Gröna Lund föreslår.

– Vi vill inte ha 60 meter höga åkattraktioner på platsen. Det blir en skog av berg- och dalbanor som helt förändrar stadsbilden. Det är ett väldigt stort ingrepp, säger han och tillägger att han är bekymrad över bullernivåer och inte minst den trafiksituation som han beskriver som ohållbar redan i dag.

– Det finns ett omfattande motstånd mot planerna och alla är på stridshumör just nu.

BILDEXTRA: Så blir nya Gröna Lund

Några andra som motsatt sig planerna är nystartade nätverket Djurgårdens vänner som på kort tid fått över tusen följare på Facebook. Talespersonen Carl-Fredrik Paleus är även projektledare för Astorianätverket, som tidigare gick under namnet Rädda Astoria.

– Vi har ingenting emot nöjesfältet, men vi vill att det här ska vara en plats för alla. Vill man göra Gröna Lund till Coney Island för man se sig om efter en annan plats, säger han och passar samtidigt på att skicka med en hälsning till Christer Fogelmarck, chef för Parks and Resorts som driver nöjesfältet.

– Pausa planerna, gör om och gör rätt!

Grönans utbyggnad får tummen upp

Christer Fogelmarck har inte för avsikt att pausa planerna, men säger sig ha förståelse för att utbyggnaden väcker engagemang.

– Jag har jobbat med den här frågan i fem år och mycket i detaljplanen har förändrats under tidens gång. Inkomna synpunkter har i stor utsträckning också bidragit till planens utformning, säger han.

Fogelmarck nämner ett stabilt ägarskap och ett ökat besökarantal som främsta skäl till att en utbyggnad är aktuell just nu. Parken hade tidigare omkring en miljon besökare per år men sedan 2006 har det skett en stadig ökning. Under 2018 hade nöjesfältet 1,6 miljoner besökare.

– Jag vill tro att det beror på att vi har ett bredare utbud och är en vänligare plats än tidigare tack vare de investeringar vi gjort. Sedan växer Stockholm vilket också haft betydelse. Stockholms stad ser att det finns en efterfrågan från stockholmarna, som är den grupp som ökat mest, förklarar han.

Carl-Fredrik Paleus menar att det just nu finns ett generellt och mycket högt exploateringstryck mot Djurgården. Och han vet redan nu vilken nästa stora fråga blir.

– Utbyggnaden av ABBA-museet är nästa stora fajt.

Hårda ord på möte om utbyggt Abba-museum

Ur Gröna Lunds planbeskrivning

För att binda samman nöjesfältets båda delar vill Grönan bygga en gångbro över Allmänna gränd.

Där Allmänna gränd möter vattnet föreslås ett torg i gatans västra del.

En bryggpromenad som ska vara öppen för allmänheten planeras längs vattnet.

Under nöjesfältet föreslås ett garage med plats för inlastning, miljöstation med mer.

Utbyggnaden är sammanlagt 9 000 kvadratmeter, vilket innebär att Gröna Lunds nöjesfält blir totalt 45 000 kvadratmeter stort.

Visa merVisa mindre

Byggplaner. Kritiker menar att nöjesfältets utbyggnad kommer att påverka hela stadsbilden negativt. Foto: Sacharias Källdén