Minskat fusk. Sedan SL började genomföra kontroller på linje 179 vid Kista busstorg har tjuvåkningen halverats. Foto: Claudio Britos

Nu har plankningen på 179:an halverats

Fuskåkandet i SL-trafiken är på historiskt låga nivåer på flera platser. Det visar den halv miljon biljettkontroller som genomfördes i maj. De riktade kontrollerna på busslinje 179 har inneburit en halvering av tjuvåkandet.

  • Publicerad 08:31, 16 jul 2022

I december i fjol rapporterade vi flera gånger om problemen på busslinje 179, som går mellan Sollentuna och Vällingby, och bland annat passerar Kista, Rinkeby och Tensta på vägen.

Tjuvåkning, hot och våld beskrevs som vardag på bussen av ansvariga på SL, och enligt operatören Arriva var det många chaufförer som inte ville köra linjen överhuvudtaget, eftersom problemen varit så stora.

Plankningsgraden på bussen beräknades då vara runt 27 procent, enligt Arrivas mätningar, jämfört med normalläget för företagets busstrafik, där fuskandelen låg på 1,6 procent.

Kontrolloffensiver

SL meddelade i samband med artiklarna att de ville göra så kallade kontrolloffensiver, där de tillsammans med flera aktörer som kundvärdar, ordningsvakter och biljettkontrollanter skulle gå ihop och göra stora kontroller på vissa platser på linjen, vissa dagar.

Ett krav var även att polisen skulle medverka, berättade SL:s ordförande, tillika trafikregionråd, Kristoffer Tamsons (M) då, eftersom stora ordningsstörningar tidigare uppstått vid kontroller på linjen.

I mars i år gjordes slutligen den första kontrollen vid Kista busstorg tillsammans med polisen. Då fick 17,5 procent av de som kontrollerades böter.

Sedan dess har man haft flera sådana insatser på platsen, vilket givit resultat, enligt regionen. Andelen tjuvåkare hade minskat till ungefär nio procent vid senaste kontrollen.

– Den halverade tjuvåkningen på linje 179 mellan Kista och Vällingby ska lyftas fram. Vår kontrolloffensiv med riktade storkontroller understödd av polis och ordningsvakter visar här att även de mest hopplösa linjer kan återtas från det tjuvåkande buset till de hederliga bussresenärerna, säger Kristoffer Tamsons i ett pressmeddelande.

Han meddelar även att man kommer fortsätta med insatserna för att fortsätta minska fusket.

Minskat även i stort

Även i regionen som helhet har plankningen minskat med runt en tredjedel sedan 2015, enligt SL.

Under maj genomfördes totalt 522 000 biljettkontroller, där man ombord på bussar uppmätte en tjuvåkning om 1,43 procent. På tunnelbanan låg fuskandelen på på 3,23 procent och i pendeltågstrafiken 4,09 procent.

Totalsiffran låg i mätningen på 2,61 procent fuskare, vilket enligt regionen är historiskt låga nivåer.

Linje 179

Linje 179 avgår från Kista busstorg var femte minut under rusningstrafik.

Den börjar sin resa vid Sollentuna station och går bland annat via Kistahöjden, Norgegatan, Kista busstorg, Rinkeby centrum, Tensta centrum, Sotingeplan, Spånga station, Svandammen, Vinsta gård och Vällingby (och tillbaka samma rutt).