Invigt. Nu har Husbys kulturstråk invigts, där temafärgen är för det hela är grön. Foto: Stockholms stad

Nu har Husby kulturstråk invigts

Vägen är målet; en klyscha som faktiskt stämmer – i alla fall om man ska besöka Husby. Här har nämligen det nya kulturstråket precis invigts. Staden hoppas nu på fler besökare till området, både i form av folk från andra stadsdelar, grannar, insekter och fladdermöss.

  • Publicerad 08:52, 18 okt 2021

Jag hoppas att det kommer kunna uppskattas av alla, på olika sätt.

Den som besöker Husby kan nu gå på en lång konstutställning i naturen samtidigt som man tar sig ner mot Järvafältet, längs det helt nya så kallade kulturstråket. Det är en upprustad gångsträcka som börjar vid Husby centrum och går ner till Husby gård.

Sträckan har fått ny markbeläggning, nya sittplatser med parksoffor, ny skyltning, nya planteringar och träd. Det har även installerats grön belysning efter stråket, vilket ska vara ett kännetecken för den gröna gångvägen.

Tanken bakom det hela har varit att göra Järvafältet och Husby gård mer tillgängliga för boende och besökare i Husby, samtidigt som det ska bli roligare och tryggare att vandra sträckan, berättar trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

– Det är fantastiskt att kunna knyta ihop Husby med området nedanför; Igelbäckens kulturreservat och Husby gård. Tidigare har man lite känt att det är olika världar, men nu blir det en enhet och en naturlig väg på ett helt annat sätt, säger han.

Konst. På ett av de nya podierna i granit står en blomma. Foto: Lennart Johansson

Skyltat. Det är nu lättare för besökare att hitta på platsen, då nya gröna skyltar pekar ut den rätta vägen. Foto: Lennart Johansson

Kan ställa ut konst

Längs hela gångvägen finns även tolv podier i granit, där olika aktörer ska kunna ställa ut sin konst för allmänheten.

Under lördagen den 2 oktober hölls den officiella invigningen av stråket, och då kunde besökare bland annat skåda skulpturer av papier-maché, mingvaser gjorda av barn under en sommarkurs, ett ljudkonstverk, figurer av tovad ull och en hel del andra spännande konstverk.

– Boende i Husby ska kunna ställa ut, kulturutövare i området, skolor – vem som helst egentligen. Man ska kunna samla elever längs stråket och ha aktiviteter utomhus. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan göras här, säger Daniel Helldén.

Fladdermöss och insektshotell

Ytterligare en vision med projektet har varit att främja den biologiska mångfalden och ekosystemet i området.

Därför har olika växtarter planterats på platsen, samtidigt som fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell har satts upp längs vägen.

Daniel Helldén hoppas att det hela sammantaget ska göra att området upplevs tryggare och roligare av boende, att det ska locka fler utomstående att besöka Husby och Järvafältet.

– Jag tror det kommer bli mer liv och rörelse på platsen, och jag hoppas att det kommer kunna uppskattas av alla, på olika sätt, säger han.

Kulturstråket

En del av Grönare Stockholm, som är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden.

Har tagits fram av trafikkontoret i Stockholms stad tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Husby Konst & Hantverksförening, Stockholm Konst och i dialog med Svenska Bostäder och Husbygårdsskolan.

Än har ingen slutgiltig kostnadsrapport kommit, men den beräknade kostnaden för det hela var 13 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre