Kanske är det de nya pendelvärdarna som gör att pendeln upplevs som tryggare. Foto: Pekka Pääkkö

Nu har det blivit lite tryggare på pendeln

Drygt två av tre är trygga när de åker ensamma på pendeltåget kvällar och nätter. Även på t-bana och lokalbana ökar tryggheten.

  • Publicerad 16:18, 2 nov 2018

Nu ökar tryggheten på pendeln. Det visar trafikförvaltningens månatliga kvalitetsmätning för september.

Jämfört med mätningen i augusti har de som upplever att de reser tryggt ensamma på kvällar och nätter ökat med tre procentenheter, från 64 till 67 procent.

Kanske är det de nya pendelvärdarna som haft effekt, som Mitt i skrivit om tidigare.

Men det totala nöjdhetsbetyget för pendeln har trots det minskat mellan augusti och september, från 68 till 67 procent nöjda resenärer. Det är upplevelsen av störningsinformationen, personalens bemötande  och förarens körsätt som drar ner betyget.

Fyra av fem är nöjda

Totalt för alla trafikslag har dock andelen nöjda resenärer ökat något, från 80 till 82 procent. Mest nöjda är de som åker tunnelbana, 88 procent, och de som tar pendelbåt, 96 procent.

Andelen trygga resenärer ökar inte bara på pendeln, utan även på tunnelbana, från 65 till 70 procent och på lokalbana, från 81 till 84 procent.

Enkät till resenärerna

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting gör sina nöjdhetsmätningar varje månad. Under ett par veckor delas tusentals enkäter ut i de olika trafikslagen, och har så gjorts i flera år.

Och tittar man fem år tillbaka i tiden så var det inte bättre förr. I september 2013 var bara 74 procent av resenärerna nöjda mot dagens 82.

Fakta

Trygga på röda linjen

Andel som upplever att de är trygga när de reser ensamma på kvällar och nätter, september 2018.

Pendeltågen: 67 procent

T-banans blå linje: 60 procent

T-banans gröna linje: 66 procent

T-banans röda linje: 79 procent

Lokalbana: 84 procent

Buss: 80 procent

Pendelbåtar: 86 procent

Källa: Trafikförvaltningen
Visa merVisa mindre