Dagens anstalt i Österåker rymmer 81 intagna. Den öppnades 1969. Foto: Erik Lejdelin

Nu har bygget av nya anstalten dragit igång

Nu drar bygget av den nya anstalten i Österåker igång. När det nya fängelset står klart kommer det rymma tre gånger så många fångar som idag. "Det är ett väldigt högt byggtempo", säger anstaltschefen Fredrik Thunberg.

  • Publicerad 09:31, 21 sep 2022

De intagna är väldigt kreativa så rummen är noga planerade

Det är osannolikt att internerna inne på anstalten snappade upp något av det som pågick utanför murarna. Men det var med stor entusiasm som kriminalvårdschefen Fredrik Thunberg presenterade visionen för den nya anstalten för åhörarna.

– Vi vill bygga världens bästa anstalt.

Anstaltschefen Fredrik Thunberg samt representanter för Specialfastigheter, Skanska och Kriminalvården. Foto: Erik Lejdelin

Anstaltschefen Fredrik Thunberg säger att den nya anstalten kommer att bli kommunens största arbetsgivare, näst efter kommunen själv. Foto: Erik Lejdelin

Trångt på kåken

Trycket på landets fängelser är högt. Intagna som delar rum och tillfälliga lösningar har blivit vardag. Efter straffskärpningarna har allt flera kriminella satts bakom lås och bom – med längre straff.

Så är det även på Österåkeranstalten.

– Med trängsel ökar ju spänningarna och det blir mer friktion, men vi har fått mer personal och säkerhetsläget har inte försämrats allvarligt, säger Fredrik Thunberg.

Med den nya utbyggnaden kommer antalet fängelseplatser öka från 81 till 320 platser totalt. Personalstyrkan kommer fördubblas till från dagens 150. Anstalten blir därmed en av Sveriges största.

Stor arbetsgivare i kommunen

Även den befintliga anstalten kommer att renoveras. Men när allt är klart kommer anstalten bli kommunens största arbetsgivare, näst efter kommunen.

– Det innebär att vi måste samarbeta mycket med kommunen. Många i personalen bor ju i kommunen och det innebär att det behövs skolor, förskolor och vägar. Det vi bygger nu kommer att stå här i 70 år framöver.

Anstalten kommer att få sex nya hus med rum för de intagnas celler och fyra aktivitetshus. Foto: Erik Lejdelin

Där det idag bara är en stor grop kommer sex nya fängelsehus och fyra nya aktivitetshus att byggas och allt ska stå klart årskiftet 2025/2026.

Läget är ju akut, går det inte att bygga ännu snabbare?

– Att ett sådant här stort projekt blir klart på tre år, det är ett väldigt högt byggtempo. Det byggs också runtom i hela landet så trycket kommer successivt minska i hela landet, säger Fredrik Thunberg.

Standardhus ska höja byggtakten

Specialfastigheter är det statliga bolag som ansvarar för att utvecklandet av landets anstalter. För att höja byggtempot har de tagit fram vad de kallar för "typhus".

– Med de här typhusen slipper vi hitta olika lösningar hela tiden. Vi hoppas att det då blir lättare för kommuner att bevilja bygglov om en annan kommun redan tack ja till den här typen av anstalt, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Vad är ett modernt fängelse?

Rummen är större och alla rum har en egen toalett. Tidigare har 20 intagna delat på tre toaletter. De intagna är väldigt kreativa så rummen är noga planerade i fråga om ventilationssystem, bokhyllor och sängar – ja, ända ner till vilka skruvar som används.

De är också planerade för att minska självmordsrisken och att personalen inte ska överraskas när de öppnar dörren.

– Det ska inte finnas några gömställen.

Skanskas vice vd Magnus Persson, Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren tar det första spadtaget. Foto: Erik Lejdelin

Tre gånger fler kriminella

Fram till årskiftet 2025/2026 kommer Österåkeranstalten växa från 81 platser till 320 platser. Det är ett av de största utbyggnaderna som någon anstalt gör i Sverige.

Byggprojektet är i miljardklassen och utvecklar gör statliga Specialfastigheter. Bygger gör Skanska.

Bygget innebär en fördubbling av personalen från dagens 150. Det innebär att anstalten kommer behöva rekrytera fler kriminalvårdare, lärare, sjuksköterskor och kockar.

Källa: Kriminalvården

Visa merVisa mindre