Nu formas det nya Årstafältet

Nu är det dags. Årstafältet, Stockholms största parkprojekt, är ute på samråd. Grönområdet blir betydligt mindre och visionen är att skapa en gemytlig samlingspunkt för hela Söderort.

  • Publicerad 10:51, 7 sep 2012

I veckan presenterades den första av närmare 20 detaljplaner som rör det enorma Årstafältsprojektet. Just nu är allt fokus på hur grönområdet kommer att se ut och användas i framtiden.
Tanken är att det 50 hektar stora fältet ska minskas till 30 hektar, bli mer lättillgängligt och på så sätt bli en samlingsplats för hela Söderort.
I dag är Årstafältet till exempel mycket blåsigt och bullerstört, det ska nu förändras.
– Den nya bebyggelsen och de bullerdämpande åtgärder som planeras för parken kommer att minska bullret i parken avsevärt. Fler platser än i dag kommer att upplevas som tysta, vilket har stor betydelse för öka parkens attraktivitet, säger Anna Forsberg, handläggare på stadsbyggnadskonorets planavdelning.

Ingen golf

Det finns fler nyheter i förslaget. Koloniområdet byter plats och hamnar på andra sidan fältet mot Huddingevägen, där en grönklädd kulle separerar kolonilotterna från biltrafiken.
Klart är också att både golf- och rugbyverksamheten får stryka på foten. En ny plats för golfen finns inte i dagsläget, däremot förpassas rugbyn till Gubbängsfältet.
– Golfen är en verksamhet med många besökare, men den tar stor yta i anspråk och är inte tillgänglig för alla. En avvägning har gjorts att det är viktigt att en större del av parken görs tillgänglig för alla besökare när den nya stadsdelen växer fram, säger Rebecca Westring, projektledare på exploateringskontoret.

”Öppet hus”
Förutom att detaljplanen nu visas offentligt på flera håll i stadsdelen med text, bilder och fysiska modeller arrangeras två så kallade ”öppet hus-dagar”, då sakkunniga från staden finns på plats för att informera, svara på frågor och samla in synpunkter.
– Det är jättekul att äntligen få visa förslaget som vi är mycket nöjda med. Vi ser fram emot att komma till Årsta och Östberga och höra vad de boende tycker om förslaget och vi hoppas att många kommer ta chansen att lämna sina synpunkter under samrådet. Den lokala kunskap som vi fått genom tidigare samråd har i hög grad bidragit till att utveckla förslaget, säger Anna Forsberg.

Fakta

Öppet hus

Detta förändras
Spontanidrott premieras framför klubbverksamhet.
Ny gångbro över Huddingevägen som binder samman Årstafältet med Enskedefältet.
Koloniområdet flyttar till östra delen av fältet.
Tydligare entréer till omkringliggande områden.
Vattnet får större betydelse och dammen utvidgas.
Nya broar, bryggor och ett utsiktstorn.
Evenemangsplats i parkens södra del för till exempel teater- och cirkusföreställningar.
Fotbollsyta, bouleplaner, lekplats och skejtområde.


Öppet hus
Tisdag 18 september kl. 15-20 i tält på Östbergatorget.
Torsdag 27 september kl. 15-20 i tält på Årsta torg.
Förslaget finns inne på Årsta bibliotek, inne på i stadsdelsförvaltningens reception på Slakthusplan 4, samt i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,
Samrådet pågår till och med 15 oktober.
Planerat antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2013.

GÖR DET SJÄLV!

Förslaget finns på: http://vision.stockholm.se, klicka på ”Årstafältet”.
Skicka synpunkter med mejl senast 15 oktober till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, ange diarienummer 2011-03366-54.

Visa merVisa mindre