Barn till föräldralediga och arbetslösa kommer stegvis att åter få gå 30 timmar i veckan i förskolan. Arkivbild. Foto: Mostphotos

Nu förlängs tiden i förskola

På grund av coronapandemin har tiden som barn till föräldralediga och arbetslösa får gå i förskolan tidigare halverats från 30 ner till de 15 timmar som är lagstadgade. Från den 1 juli ökar vistelsetiden till 20 timmar per vecka.

  • Publicerad 14:15, 24 jun 2021

Orsaken till minskningen i vistelsetid har varit hög sjukfrånvaro bland personalen och osäkerhet kring pandemins varaktighet.

Grund- och förskolenämnden beslutade nyligen att en återgång till normala förhållanden ska påbörjas.

Haninge förlänger 15 timmars förskola fram till sommaren

Från och med den 1 juli ökar vistelsetiden till 20 timmar per vecka för att fortsatt öka till 25 timmar per vecka från och med den 1 oktober. Vid årsskiftet 2022 väntas vistelsetiden vara tillbaka vid den ursprungliga nivån 30 timmar per vecka.