Nya skyltar har kommit upp på Bergslagsvägen. 70 kilometer har nu blivit 60 kilometer i timmen.

Nu förändras hastigheten i Hässelby-Vällingby

Glöm 70 och 50 kilometer i timmen. Framöver väntar nya hastigheter på 24 vägar i Hässelby-Vällingby. Före midsommar är det tänkt att omskyltning skett på 18 av vägarna.

  • Publicerad 17:44, 17 jun 2021

Nio personer dödas och drygt 4 000 skadas varje år i Stockholmstrafiken enligt en rapport från Stockholms stad. För att öka säkerheten ska hastigheterna förändras i alla stadsdelar.

Hässelby och Vällingby står nu på tur i stadens planer. I delar av Hässelby-Vällingby samt Liljeholmen och Fruängen ska nya skyltar upp före midsommar. Arbetet är nu igång.

18 vägar ska helt eller delvis få förändrade hastigheter före midsommar. Bland dem finns stora Bergslagsvägen, Lövstavägen, Maltesholmsvägen och Ångermannagatan. I ett senare skede, troligtvis innan 2023, väntar omskylning av bland andra Vinstavägen och Blomsterkungsvägen.

– Omskyltningen nu sker där man redan gjort andra trafiksäkerhetsåtgärder, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

Trafiksäkerhetsåtgärderna handlar bland annat om upphöjda övergångsställen, busskuddar, refuger och bättre belysning på vissa platser.

Vägarna som får nya hastigheter i Vällingby

Nya maxfarter i juni.

Bergslagsvägen (sträckan Råckstavägen-Sörgårdsvägen)

Dagens maxfarter:70 och 50 kilometer i timmen

Ny maxfart: 60 kilometer utom i rondellerna som blir 40 kilometer

Vällingbyvägen

Dagens maxfarter:50 och 30 kilometer i timmen.

Ny maxfart: 40 och 30 kilometer i timmen.

Råckstavägen

Dagens maxfart:50 kilometer i timmen.

Nya maxfarter:Sänks till 40 och 30 kilometer.

Ångermannagatan (sträckan Årevägen-Råckstavägen)
Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter:Ändras till 40 och 30 kilometer.

Ångermannagatan (Mellan Kirunagatan och Årevägen)

Dagens maxfart:50 kilometer i timmen

Ny maxfart: Sänkt till 30 kilometer i timmen.

Skattegårdsvägen (Väster om Bergslagsvägen)

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: 60, 40 och 30 kilometer i timmen.

Årevägen

Dagens maxfart:50 kilometer i timmen

Ny maxfart:Sänks till 40 kilometer.

Björnmossevägen

Dagens maxfart:50 kilometer.

Nya maxfarter:40 och 30 kilometer i timmen.

Solleftegatan

Dagens maxfarter:50 och 30 kilometer.

Nya maxfarter:Sänks till 40 och 30 kilometer i timmen.

Sörgårdsvägen

Dagens maxfarter:50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter:Sänks till 40 och 30 kilometer.

Källa: Stockholms stads trafikkontor.

Nya maxfarter i juni samt senare:

Skattegårdsvägen (Öster om Bergslagsvägen)

Dagens maxfart:50 kilometer i timmen

Ny maxfart: Sänks till 40 kilometer.

Nya maxfarter senare:

Vinstavägen

Dagens maxfarter:30 och 50 kilometer i timmen.

Ny maxfart: Sänkt från 50 till 40. Sträckorna med 30 kilometer behålls oförändr

Kirunagatan

Dagens maxfart: 50 kilometer i timmen

Nya maxfarter: Sänks till 30 och 40 kilometer

Täbylundsvägen

Dagens maxfarter:30 och 50 kilometer i timmen

Ny maxfart: Ändras till 40 kilometer på hela sträckan

Kälvestavägen

Dagens maxfart: 30 kilometer.

Ny maxfart: Höjs till 40 kilometer i timmen.

Visa merVisa mindre

Vägarna som får nya hastigheter i Hässelby

Nya maxfarter i juni:

Maltesholmsvägen

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: Ändras till 40 och 30 kilometer i timmen.

Växthusvägen

Dagens maxfart: 50 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: 40 och 60 kilometer.

Astrakangatan

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Ny maxfart: 30 kilometer hela sträckan.

Ekvägen

Dagens maxfart: 50 kilometer i timmen.

Ny maxfart: 40 kilometer.

Loviselundsvägen

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Ny maxfart: Ändras till 30 kilometer på hela sträckan.

Melongatan

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: Sänks till 40 och 30 kilometer

Persikogatan

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: Sänks till 40 och 30 kilometer.

Sandviksvägen

Dagens maxfarter: 50 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: 40 och 30 kilometer i timmen.

Nya maxfarter i juni samt senare:

Lövstavägen

Dagens maxfarter:50 och 70 kilometer i timmen.

Ny maxfart: Ändras till 60 kilometer på hela vägen.

Nya maxfarter senare:

Blomsterkungsvägen

Dagens maxfarter: 30 och 50 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: Sänks från 50 till 30 samt höjs från 30 till 40 och från 50 till 60 kilometer.

Fyrspannsgatan

Dagens maxfart: 50 kilometer i timmen.

Nya maxfarter: Sänks till 30 och 40 kilometer.

Visa merVisa mindre

På Bergslagsvägen, det vill säga länsväg 275, ändras hastigheten från 70 kilometer och 50 kilometer i timmen till 60 kilometer i slutet av juni. I rondellerna blir det 40 kilometer i stället för dagens 50. Foto: Anders Björklund

Så här ser det ut på Bergslagsvägen nu. 70-skyltar har ersatts av 60-skyltar. Foto: Anders Björklund

På Lövstavägen ändras hastigheten från 70 kilometer och 50 kilometer i timmen till 60 kilometer senare. Detta sker i juni men också senare efter att nya trafiksäkerhetsåtgärder genomförts på några platser. Foto: Anders Björklund

Flest olyckor på 50-vägar

Enligt stadens rapport är olyckorna flest på gator där hastigheter upp till 50 kilometer i timmen är tillåtna. År 2026 ska den fartgränsen helt ha fasats ut i Stockholm, när hastigheten på alla huvudgator i alla stadsdelar sänks. 70-skyltar plockas också ner.

I stället är det 30, 40 och 60 kilometer i timmen som ska gälla.

Det här är det absolut viktigaste för att radera dödstalen och minska olyckorna, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Det slås också fast i stadens nya trafiksäkerhetsplan.

Tio år att täcka hela staden

Först tio år efter Stockholms stads projektstart 2016 kommer alla stadsdelar att ha fått nya hastigheter. Enligt Daniel Helldén går det inte att forcera arbetet mer, att analysera tusentals gator och sätta in rätt åtgärder på rätt plats tar tid, menar han.

– Det är det största trafiksäkerhetsarbetet som har gjorts någonsin i Stockholm, men nu har vi kommit långt med analysarbetet och nu börjar den stora utrullningen i vår, i höst och nästa år. Så nu kommer det här att märkas i mycket större utsträckning, säger han.

Önskar fartkameror

Förändringar med fartgupp och avsmalningar vid övergångsställen görs för att bilisterna också ska tvingas bromsa in. Idag är det ungefär var fjärde trafikant som kör för fort. Daniel Helldén hade önskat staden får rätt att sätta upp hastighetskameror på sina gator, något som idag bara görs på statliga vägar.

– Här bromsar staten tyvärr och ger oss inte själva möjlighet att få övervaka det här, då är det fysiska åtgärder som behövs.