Fastighets- och bostadsborgarråd Dennis Wedin (M) är med på husesynen av de första 15 lägenheterna i Stockholmshusen i Solberga. Foto: Sara Rådman

Nu flyttar Stockholmshusen in

Nu har Hägersten-Älvsjö fått sina första Stockholmshus. Lägenheterna blev populära hos bostadsförmedlingen. Men hyran är inte så mycket billigare än för andra nybyggen.

  • Publicerad 10:43, 27 sep 2021

Det blev den populäraste nyproduktionen på bostadsförmedlingen under maj månad

I kvarteret Karneolen, korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen, i Solberga är de första 15 av totalt 80 lägenheterna byggda i så kallade Stockholmshus färdiga. Den 15 oktober är det inflytt och lägenheterna annonserades ut i våras.

– Det blev den populäraste nyproduktionen på bostadsförmedlingen under maj månad. Vi har kunnat se antal klick och där är det väldigt tydligt populärast. Det pekar på ett stort intresse för Stockholmshus och just för det här projektet, säger fastighets- och bostadsborgarråd Dennis Wedin (M).

Husen byggs av NCC, för bostadsföretaget Stockholmshem och på uppdrag av staden. Det är mest tvår, treor och fyror som byggs och några få ettor och femmor. Mycket krut har lagts på gården framför husen som kommer att bestå av fruktträd, odlingslotter, utekök, bar, växthus och gemensamhetsytor. Bidrag till gården har de fått av Naturvårdsverket.

Ska vara billig hyra

Tanken med konceptet Stockholmshus är att de ska byggas snabbt, effektivt, hållbart och med låga produktionskostnader. Det för att hyran ska bli så billig som möjligt och för att byggprocessen ska kunna halveras till fyra år istället för åtta.

I det här projektet landade hyran på cirka 7–9 000 kr/mån för 1–2 rum och kök, 11–12 000 kr/mån för 3 rum och kök och 13–14 000 kr/mån för 4 rum och kök. Det är inte särskilt mycket billigare än i vanliga nyproduktioner.

– Karneolen är vårt första projekt med NCC men vi tar med oss erfarenheterna till nästa, säger Anja Norman, chef för nyproduktion hos Stockholmshem.

Wedin: Nyproduktion blir för dyrt

Borgarråd Dennis Wedin menar att det trots modellen med Stockholmshus är svårt att kunna sätta låga hyror i staden. Men helt nöjd med hyran är han inte.

– Vi vill komma ner lägre än exempelvis här. Och det är just när det gäller nyproduktion som vi ser att det blir för dyrt idag.

Som exempel på saker som fördyrar ger han de krav som finns på hur stort ett badrum måste vara.

– Det är även lite väl hårda krav på bullernivåer. Och man mäter bullernivån på fasaden utanför lägenheterna istället för inne där människorna hör ljudet. Det är bara några exempel på när nationell lagstiftning är onödig och för byråkratisk.

De sista lägenheterna i kvarteret Karneolen ska vara redo för inflytt i mars 2022. Lägenheterna annonseras på bostadsförmedlingens hemsida.

Det här är Stockholmshus

Husen ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader än vanliga nybyggen, genom att upprepa gestaltningen, bygga seriellt och jobba med överlappande byggprocesser.

Det ska leda till billigare hyror och korta tiden från idé till färdigt hus från 8 till 4 år.

Husen ska vara hållbara och ha en effektiv energiförsörjning.

Fyra år efter det första spadtaget för det första Stockholmshuset är cirka 500 lägenheter inflyttningsklara, runt 200 är byggstartade och 2 600 finns med i godkända planer för att kunna byggas framöver.

Det är långt ifrån målet, som senast var att bygga runt 5000 lägenheter till 2022.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre