Nya Fågelsångsparken. Så här ser idéskissen ut. Foto: Sollentuna kommun

Nu finns en plan för upprustningen av Fågelsångsparken

I höstas stod nya Töjnaskolan klar och eleverna kunde lämna de tillfälliga lokalerna i Fågelsångsparken. Paviljongerna hämtades i november och nu finns en färdig plan för upprustningen av parken som ligger söder om Turebergsleden och de framtida bostäderna på det före detta mässområdet.

  • Publicerad 06:00, 9 jan 2021

– I samband med byggnationen av evakueringsskolan lovade vi att parken skulle återställas och utvecklas när skolan togs bort. Vi är glada över att nu kunna förverkliga det löftet och bidra till ökad biologisk mångfald i centrala Sollentuna, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Många invånare protesterade då de tillfälliga skolpaviljongerna placerades i parken i slutet av 2017 och engagemanget kring återställandet har varit stort.

Före evakueringsskolan. Så här såg Fågelsångsparken ut innan skolpaviljongerna placerades där i december 2027. Foto: Michael Folmer

I maj i fjol gjordes en digital medborgardialog och 104 personer kom med förslag och synpunkter på kommunens programskiss.

Idéer om aktiviteter

Önskemålen om en grön och lugn plats dominerade bland svaren, men där fanns också förslag på olika aktivitetsmöjligheter i parken. Vissa saknade hundrastgård, utegym, boulebana, skateboardyta, fotbollsplan eller plaskdamm. Andra ville ge plats för färre aktiviteter och mer lugn och ro.

– Jag vill rikta ett särskilt tack till de engagerade invånare som bor i närområdet till parken, deras inspel under vår dialog gjorde ett sedan tidigare bra förslag ännu bättre. Nu ser vi fram emot att framöver få välkomna till en fantastisk grönyta, säger natur- och tekniknämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

Under 2021 och 2022 ska parken rustas upp till ett rekreationsområde med stora grönytor och plats för både möten och lek. Nya sittplatser och växter ska bidra med grönska även vintertid, och ett uttalat mål är att uppnå en biologisk mångfald i parken.

Därför blir en del av arbetat att komplettera befintliga träd, buskar och perenner och anpassa det nya till befintlig grönska. Ängsytor, perenner och fruktträd ska vara av sorter som attraherar och lockar insekter och fåglar.

Ljuskällor ska ge trygghet

Ett annat mål är att utforma parken så att den bidrar till trygghet med ljuskällor i form av belysningspollare och belysningsstolpar på lämpliga platser. De stora träden mot Turebergsleden blir kvar som bullerdämpning och insynsskydd, men i övrigt ska träden placeras så att det ska gå att få en överblick och så att platser som är skymda undviks.

Så mycket aktiviteter ser det inte ut att bli i parken då kommunen har bedömt att många av idéerna från medborgardialogen – så som beachvollybollplan, utegym, temalekpark, grillplats, hundrastgård och boulebana – redan finns på nära håll, bland annat i den nyligen upprustade Malmparken.

En ny lekpark kommer emellertid att anläggas, och tanken är att den ska smälta bra in i naturmiljön.

Den större gång och cykelvägen genom parken kommer att finnas kvar. Även tunneln under Turebergsleden blir kvar, åtminstone fram tills att före detta mässområdet byggs ut och Turebergsleden byggs om. Då ska tunneln stängas och i stället anläggs då ett övergångsställe över Turebergsleden.

Här ligger Fågelsångsparken. Mellan Turebergsleden, Hagtornsvägen, Cedervägen och Love Almqvists väg. Foto: Google Maps

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Regionens beslut: Planerad vård fortsatt på paus

Nyheter Färre covidpatienter på sjukhusen – men läget ännu ansträngt Antalet patienter inlagda på länets sjukhus till följd av covid-19 har minskat något de senaste dagarna. Men situationen på sjukhusen är ändå så pass ansträngd att viss planerad vård fortsatt måste...onsdag 27/1 14:15

Pendeltågen punktligare än någonsin 2020

Nyheter Inte enbart pandemin som ligger bakom Pendeltågen i Stockholm slog rekord i punktlighet i fjol. Över helåret kom 96 procent av tågen fram i tid.onsdag 27/1 10:12

S vill engagera de unga för att öka tryggheten

Nyheter "Pratar samma språk som ungdomarna de möter, skapar förtroende" Sollentuna bör göra som Nacka kommun och införa konceptet Polarna där ungdomar trygghetsvandrar tillsammans med kommunens fältteam. Det tycker oppositionsrådet Joakim Jonsson (S).onsdag 27/1 5:40