SL:s biljettkontrollanter bär kroppskameror numera. Foto: Pekka Pääkkö

Nu filmas du av SL:s kontrollant – kan vara olagligt

SL:s biljettkontrollanter bär nu kroppskameror. Tanken är att de som reser utan giltig biljett inte ska kunna komma undan. Men Datainspektionen har ännu inte gett grönt ljus för kamerorna.

  • Publicerad 04:42, 14 jan 2020

Samtliga biljettkontrollanter i SL-trafiken har nu utrustats med kroppskameror – trots att hanteringen ännu inte fått grönt ljus från Datainspektionen.

– Vi har ett tillsynsärende öppet mot SL och skickade i dag en begäran om kompletteringar till dem, säger Nils Henckel, jurist vid Datainspektionen.

Det var i december 2018 som ett försök med att låta ett antal biljettkontrollanter bära kroppskameror inleddes. Det pågick fram till den 9 maj 2019.

Trycker på knappen

Kroppskamerorna fungerar som så att de är på hela tiden som kontrollanten arbetar, men materialet raderas kontinuerligt efter två minuter. Men kontrollanten kan trycka på inspelningsknappen, och då sparas det inspelade materialet som en fyraminuterssekvens.

Syftet med kamerorna är att fastställa identiteten på dem som inte har giltig biljett och som vägrar identifiera sig, eller som uppger någon annans personuppgifter.

Kamerorna ska dessutom stävja hot och våld mot personalen, och göra deras arbete tryggare, är det tänkt.

70-tal kameror

Ett 70-tal kroppskameror är nu i bruk till en införandekostnad om cirka sex miljoner kronor.

– Det är en del i vårt trygghetsarbete. Vi vet att kamerorna uppskattas av personalen och kan förebygga hot och bråk, och sker det en incident kan man gå till botten med det i efterhand, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Han menar också att ”tjuvåkare som får för sig att spela Allan och inte är tillmötesgående” kanske tänker sig för när de riskerar att hamna på film.

Kräver besked

Datainspektionen har utrett ärendet sedan i våras, men myndigheten är ännu inte nöjd med de besked som SL lämnat om hur kamerorna ska användas.

SL får bakläxa om kroppskameror på biljettkontrollanterna

 

Huvudfrågan gäller hur personuppgifterna behandlas så att det inte strider mot dataskyddsförordningen.

– Det är en avvägning mellan resenärernas intresse av att inte bli filmade och SL:s intresse av att utreda fusk och stävja brott, säger Nils Henckel.

Det som SL nu måste svara på är frågor om kamerorna bara används i t-banan eller om de även används på andra färdmedel, hur försöket utvecklats över tid och om fler kameror tagits i bruk och om försöket permanentats.

Kan utfärda förbud

Det krävs inget tillstånd för att använda kroppskameror. Men om hanteringen strider mot dataskyddsförordningen och alltså är olaglig kan Datainspektionen förbjuda användandet, helt eller delvis. Det kan också bli fråga om böter.

Kristoffer Tamsons ser inget konstigt i att inte invänta Datainspektionens beslut.

– Nej, det handlar ju inte om man får ha kroppskameror eller inte, utan om att säkerställa hur bilder och filmer lagras. Det är naturligt att det blir en myndighetsprövning när ny teknik införs, säger han.