Nu får vissa p-vakter jobba i Tensta igen

Efter nio månader utan p-vakter Risinge- och Hyppingeplan har Arbetsmiljöverket nu hävt skyddsstoppet. Men bara för en del parkeringsvakter – det är de som saknar kollektivavtal som tillåts jobba. För de andra anses det fortfarande för farligt.

  • Publicerad 14:11, 1 feb 2017

Mitt i berättade i december att parkeringsvakter inte tillåtits arbeta på Risinge- och Hyppingeplan i Tensta under nio månader. Anledningen var ett hot som ledde till ett skyddsstopp.

Under nio månader ansvarade ingen för parkeringsbevakningen vilket ledde till parkeringskaos då utryckningsfordon och sopbilar hindrades av felparkerade bilar.

Läs mer: Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP): Vi har inte någon bra lösning.

Skyddsstoppet utfärdades av Transportarbetarförbundet centralt efter att en parkeringsvakt, som arbetat i området, hotats i sitt hem via telefon.

I december bröt Victoria park, fastighetsägaren i området, med parkeringsbolaget Apcoa/Europar , som tidigare berättat att de inte hade någon avsikt att överklaga skyddsstoppet.

Det nya parkeringsbolaget Xpert parking skulle börja arbeta i området i slutet av december. Även de blev belagda med skyddsstopp eftersom Transportarbetarförbundets skyddsombud fortfarande anser att det finns fara för liv och hälsa att arbeta i området.

Men parkeringbolaget överklagade till Arbetsmiljöverket och 29 december meddelade de att skyddsstoppet inte kan omfatta företaget. Anledningen är att Xpert parking inte har kollektivavtal eller fackligt organiserade arbetstagare på arbetsstället, därför menar Arbetsmiljöverket att de inte kan omfattas av skyddsstoppet.

– Nu fungerar parkeringsövervakningen bra och vi har inte längre problem med att bilar parkerar på innergårdarna, säger Azra Durakovic, regionchef på Viktoria park.

I samma område på stadens gator gäller fortfarande skyddsstoppet. Där är det Apcoa/Europark som arbetar.

– På vår mark är det fortfarande skyddsstopp och p-vakterna arbetar inte där. Men det förs diskussioner  om att p-vakterna ska sammarbeta med polis och på så sätt kunna åka in i området och sköta parkeringsövervakningen, säger Karin Hebel, enhetschef på trafikkontoret.

Trafikkontoret har infört stoppförbud för att öka framkomligheten för sopbilar och utryckningsfordon i kurvorna på vägarna i bostadsområdet.

Artikeln uppdateras.