Kroppskamera. Så här ser den kamera ut som biljettkontrollanterna ska bära. Samma typ av kamera bärs sedan i våras även av ordningsvakter. Foto: Security IT Solutions

Nu får SL:s biljettkontrollanter kroppskameror

Nu utrustas även SL:s biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Syftet är, enligt SL, att minska hot och våldssituationer – men även ha tydliga bevis vid överklaganden.

  • Publicerad 20:10, 19 nov 2018

I februari tidigare i år utrustades SL:s ordningsvakter med kroppsburna kameror. Förhoppningen var att minska vakternas utsatthet och underlätta brottsutredningar.

Enligt SL har satsningen fallit väl ut och nu har turen kommit till biljettkontrollanterna.

På fredag påbörjas ett första försök där tolv biljettkontrollanter under två månaders tid ska bära kroppsburna kameror under arbetstid.

– Det är ett försök som vi inför nu och som senare ska utvärderas, säger Claes Keisu, presskommunikatör vid trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Nu bär SL:s ordningsvakter kroppskameror

Uppgifter sparas så länge de behövs

Syfte med kamerorna, som spelar in ljud och bild, är enligt SL att minska hot och våldssituationer mot kontrollanterna och att kunna säkerställa att den som kontrolleras uppger rätt personuppgifter. Förhoppningen är även att de ska underlätta vid tvister i de fall ärenden hamnar i domstol.

Totalt fyra kameror, av samma modell som ordningsvakternas, kommer att finnas tillgängliga under testperioden och de biljettkontrollanter som ska använda dem har alla genomgått utbildningar, där frågan om GDPR har varit i särskilt fokus.

– Det är bara de som fastnar i en biljettkontroll och inte kan uppvisa giltig biljett som fastnar på kameran. Uppgifterna sparas sedan så länge vi behöver dem. Det kan vara till dess att vi ser att en tilläggsavgift är betald eller att det inte längre behövs som bevismaterial om någon vill driva ärendet till domstol, säger Claes Keisu.

Kan utökas

Ambitionen är att samtliga kontrollanter i framtiden ska bära kameror när de är i tjänst.

– Det är det. Men det är så klart att vi även kan ompröva det hela om vi märker att det inte har någon effekt eller inte gör någon nytta. Men erfarenheterna vi har från ordningsvakterna är att kamerorna faktiskt gör skillnad, säger Claes Keisu.

Kroppskameror ska minska våld i SL-trafiken