Stopp för turistbussar på Slottsbacken. Foto: Mitt i Stockholm

Nu får inte bussarna parkera på Slottsbacken

Byggröra vid slottet gör att bussar inte får ställa sig på Slottsbacken längre.

  • Publicerad 13:06, 25 jun 2018

Nu får inga turistbussar parkera vid Slottsbacken intill Skeppsbron. Något som Res och Trafik Forum var först att berätta.

Skälet är att det är för trångt i backen – främst eftersom hovstaterna utför renoveringsarbeten på platsen. Sedan detta arbete startade har felparkerade bilar ochi synnerhet bussar gjort att platsen blivit trång och trafikfarlig, framför allt för gångtrafikanter, säger Ola Eriksson, kommunikatör på trafikkontoret.

– Med denna åtgärd ska Slottsbacken upplevas som en trevligare och mer trafiksäker plats. 

Taxi får fortfarande köra

En del trafik får dock fortfarande köra på platsen – som taxibilar, transporter av boende, varuleveranser, ambulanser eller andra transporter av rörelsehindrade.

Enligt Ola Eriksson har staden haft dialog med bussföretagen och talespersoner för guiderna på plats eftersom åtgärden kan påverka dessa negativt.

– Vi är medvetna om deras utmaningar och att det är viktigt att tillgängligheten till slottet är god. Vi ser just nu över om det finns mindre åtgärder vi kan göra för att ännu mer förbättra situationen för både bussar och turister på platsen, säger han.

De nya reglerna har gällt sedan 12 juni 2018, och bygget på Slottsbacken har en godkänd trafikanordningsplan till och med 12 oktober.

Finns det inte en risk att det ställer sig ännu fler bussar nere på Skeppsbron?

– Vi har stationerade parkeringsvakter på platsen för att säkerställa att parkeringsreglerna följs. Eftersom att den rörliga trafiken inte i samma utsträckning får köra upp på Slottsbacken kan denna möjligen öka på Skeppsbron, men vi har inte fått några indikationer på att detta inte skulle fungera, säger Ola Eriksson.