BANKES BRO. Så här ser Bankes bro ut i dag. Om detaljplanen för Väsby Entré går igenom ska denna södra bro rivas och ersättas med en ny. Den nya bron får (behålla) namnet Bankes bro. Foto: Mostphotos

Nu får Ingrid både bro och torg i Väsby Entré

Vikingakvinnan Ingrid får både en bro och ett torg uppkallade efter sig i Väsby Entré. Men sonen Dan blev helt utan.

  • Publicerad 14:13, 9 sep 2019

Nu börjar flera namn på broar, torg och gator i det stora byggprojektet Väsby Entré bli klara. I kväll, måndag, kommer kommunstyrelsen att lämna förslag på fyra nya namn inom Väsby Entré och detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde.

Den norra bron över järnvägen får namnet Ingrids bro och den södra ska heta Bankes bro, efter vikingakvinnans son. När det gäller Ingrids bro var dock inte namnberedningen, som sammanträde i juni, överens. Vid en votering fick förslaget Dans bro tre röster (V), (KD) (MP), medan ordförande Roland Storms (VB) förslag segrade med fem röster (VB), (M), (L), (S), (SD). (C) lade ner sin röst.

– Att vi inte valde Dans bro som namn på den norra bron är möjligheten till en muntlig förväxling med ”Dansbro” – en bro där man dansar. Brons västra fäste mynnar ut i ”Ingrids torg” varför vi valde att namnge bron efter Ingrid, som nämns på Ladbrostenen, säger namnberedningens ordförande Roland Storm (VB).

Ingrid får alltså även torget väster om den norra bron uppkallat efter sig. Förlängningen söderut av Lilla Hagvägen får heta Lilla Hagvägen.

– I frågan om jämställdhet mellan män och kvinnonamn har vi under mina fem år som ordförande i namnberedningen endast namngivit en plats efter en person; ”Emmy Köhlers park”. Nu finns (ännu ej beslutade av KF) förslag på Axel Nordells park, Ingrids torg, Ingrids bro och Bankes bro, det vill säga sammanlagt tre kvinnonamn och ett mansnamn (två om man räknar in Bankes bro), säger Roland Storm.

NY BRO. En helt ny bro (norra bron) som ska ersätta tunneln (om detaljplanen för Väsby Entré går igenom) får namnet Ingrids bro (efter Ingrid som ristade Ladbrostenen) Foto: Upplands Väsby kommun

Ingrid och Banke

Vikingakvinnan Ingrid var en mäktig änka och för tusen år sedan ägare till dagens hembygdsgård, Runby Nedra.

Ingrid lät rista den runsten, Ladbrostenen, som står vid Åvägen. Där beskrivs hennes gärning att göra ett minnesmärke över sin man Ingemar och sina söner, Dan och Banke, alla tre borta för alltid.

I dag, tusen år senare, har faktiskt även Ingrid ett minnesmärke, en staty som finns vid Lilla Järnvägsparken, gjord av konstnären Britta Norrvi.

Om detaljplanen går igenom ska den södra bron rivas och ersättas med en ny. Den nya bron får (behålla) namnet Bankes bro. En helt ny bro (norra bron) som ska ersätta tunneln (om detaljplanen går igenom) får namnet Ingrids bro.

Visa merVisa mindre