Mikael Eklöf och Anna Eklöf. Foto: Christian Lärk

Nu får du bestämma hur Danderyd ska se ut

Var ska det byggas? Var ska det rivas? Var blir det nya grönområden? Hela Danderyd finns med i planeringen när en ny översiktsplan ska tas fram. Nu ber kommunen invånarna om hjälp.

  • Publicerad 16:53, 13 aug 2020

Kommunen är i full gång med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd. Den nya översiktsplanen väntas vara klar nästa år och ska utgå från kommunens vision och strategier.

Danderyds vision är föga blygsam – målet är att bli Sveriges bästa kommun att leva, bo, och verka i.

För att nå målet ber nu kommunen invånarna om hjälp. I en digital enkät vill man bland annat få reda på i vilka områden det bör byggas, vad som bör bevaras, vilka platser som är otrygga och var det behövs nya mötesplatser och grönområden.

Även Mitt i har bett Danderydsbor att tycka till.

Var bör det byggas nytt och vad ska bevaras?

Mikael Eklöf och Anna Eklöf. Foto: Christian Lärk

– Jag tycker det är viktigt att bevara de grönområden som finns i Danderyd. Det är bättre att bygga nytt i anslutning till redan befintliga byggnader. Exempelvis runt centrum, vid fribergsskolan eller Danderyds gymnasium. Det är några områden de istället skulle kunna utveckla, säger Mikael Eklöf.

Vad bör bevaras?

– Vi är en rätt ung kommun så det finns inte så mycket gamla byggnader med kulturarv, säger Anna Eklöf.

Oskar Alm och dottern Esther.

– Det byggs redan jättemycket. Det finns inte så mycket grönområden kvar, åtminstone inte här i Mörby. Jag tycker att de istället ska bygga högre och större. Högre hus där fler lägenheter får plats på höjden. Det borde också finnas fler stora lägenheter för familjer. Och allt nära vattnet ska bevaras. Vi har en jättefin strandpromenad, säger Oskar Alm.

Maj-Britt Bergren.

– Jag rör mig mest här runt Mörby Centrum. De har gjort sig av med allt grönt som fanns här. Jag tycker de slösar pengar på alla byggen de gör. De bygger ju överallt, säger Maj-Britt Bergren.

Anki Bergstrand-Widlund.

– Danderyd behöver inte alla dessa tomma tomter som finns i kommunen. Man kan gott förtäta på många platser. Att få in fler invånare ökar skatteunderlaget för kommunen. Det behövs för att hålla igång daghem och förskolor. Våra förskolor har till och med för lite barn. Vi har så många grönområden så lite kan vi absolut nagga på dem.

Och vad bör sparas? 

– Vi har många gamla byggnader i Danderyd som vi månar om tillräckligt som det är. Men vi kan inte bara bevara allt. Vi måste också förnya.

Fakta

Plan för hela kommunens yta

  • En översiktsplan är ett handlingsprogram som visar vad kommunen vill när det gäller användning av mark och vatten och byggande, för att nå målet att skapa en god livsmiljö.
  • Alla kommuner måste enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
  • Danderyds nuvarande översiktsplan är från 2006, och nu pågår arbetet med att ta fram en ny.
Visa merVisa mindre

Kommunens enkät går att fylla i fram till den 31 augusti. Resultatet från dialogen kommer tillsammans med kommunens övriga utredningar och avvägningar att utgöra grunden för översiktsplanen, skriver kommunen på sin hemsida.

Går att få hjälp

För den som vill ha hjälp att fylla i enkäten finns kommunens översiktsplanerare Staffan Lind på plats i kontaktcentret i Mörby centrum den 19 augusti och
26 augusti mellan klockan 9 och 17, meddelar kommunen.