”Nu får det vara slut på popcorninsatser”

Otryggheten är ständigt på tapeten i Järfälla. I en tjänsteskrivelse till måndagens extrainsatta kommunstyrelse föreslås nu att kommundirektören ska få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för extra utsatta områden. Valpanik, tycker Moderaternas gruppledare, Cecilia Löfgreen.

  • Publicerad 06:18, 10 jun 2018

Järfälla ska få en handlingsplan för utsatta områden.

Främst handlar det om att satsningarna ska vara långsiktiga och sammanhållna, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

– Det måste vara slut på popcorninsatser nu. En av målsättningarna är att Järfälla inte ens ska ha en liten plätt med på Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden, säger han.

Söderhöjden kan inkluderas

På listan finns idag två Järfällaområden med, dels Sångvägen i Jakobsberg, dels Termovägen i Kallhäll. Men i den handlingsplan som kommunen nu vill ta fram kan även andra områden i kommunen vara aktuella för insatser. Bland annat nämns Söderhöjden.

Att planen ska tas fram just nu hänger delvis ihop med det statliga bidrag som regeringen beslutade om tidigare i år. Järfälla är en av de 32 kommuner som kommer kunna söka bidraget för insatser mot segregration, men för att få pengar krävs att det finns en långsiktig plan för arbetet.

Det är alltså den planen som ska skapas nu.

Fler lärare och mer belysning

Det är upp till kommundirektören att belsuta vad handlingsplanen ska omfatta men Claes Thunblad tror att det bland anant skulle kunna handla om insatser som mer personal i skola och förskola, åtgärder som belysning och kameraövervakning i den fysiska miljön och förstärkning inom socialtjänsten.

Finansieringen kommer ske både med kommunala och med statliga medel.

Inte seriöst

Moderaternas gruppledare Cecilia Löfgreen ser dock bara valpanik med förslaget.

– Det är väldigt bra att man tar ett grepp om otryggheten i Järfälla men att dra fram ett förslag på en sida där man ska ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en handlingsplan är inte seriöst. Jag tror att socialdemokraterna är lika visionslösa nu som när de tog över Järfälla 2014, säger hon.

Cecilia Löfgreen anser att det krävs helt andra insatser än kameraövervakning och att titta på bara särskilt utsatta områden.

– Moderaterna vill införa vistelseförbud för kriminella i vissa områden. Det är en väldigt konkret handling som Järfälla tyvärr behöver just nu, säger hon.

Beslut om handlingsplanen tas under måndagens extrainsatta sammanträde i kommunstyrelsen, där man kommer  lägga fram förslaget att kommundirektören får i uppdrag att upprätta handlingsplanen.