Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) invigde den nya 30-skyltningen på Sjöviksvägen vid Liljeholmskajen. Foto: Miljöpartiet

Nu får bilisterna lätta på gaspedalen

Nu får bilister i Liljeholmen, Fruängen och Västberga trycka mindre hårt på gaspedalen. Under de första veckorna i juni har många gator fått nya hastighetsskyltar, de flesta med lägre gränser än förut.

  • Publicerad 06:40, 21 jun 2021

Blir man påkörd i 30-fart är risken för att dö betydligt mindre.

70-och 50-skyltarna är på väg bort i Stockholms stad. I stället ska 60-, 40- och 30-gränser gälla. Trafikkontoret inledde arbetet 2016 och genomför förändringarna efter hand, i stadsdel för stadsdel.

I juni kom turen till Liljeholmen, Fruängen och Västberga. Under ett par veckor byttes hastighetsskyltar ut på 23 gator.

Ändringarna görs för att öka trafiksäkerheten, betonar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– 50 kilometer i timmen är en för hög gräns i ett tätbebyggt område. Risken för att någon ska dö vid en krock är hög. Blir man påkörd i 30-fart är risken för att dö betydligt mindre och dessutom minskar risk för att det ska bli någon krock alls, säger han.

30-gräns på Sjöviksvägen

Ett bra exempel är Sjöviksvägen som går genom barntäta Liljeholmskajen. Vägen kantas av bostäder och butiker och flera skolor och förskolor finns i närheten. Här fick man tidigare köra i 50 kilometer i timmen men den nya gränsen är 30.

Många andra gator som tidigare hade 50-gräns har i stället fått 40-gräns. Det gäller till exempel Kontrollvägen i Västberga, Mickelsbergsvägen i Fruängen och Årstaängsvägen i Liljeholmen.

– Grundregeln är att det ska finnas någon typ av cykelbana för att gränsen ska vara 40, eftersom olycksrisken är högre än vid 30-gräns. Riktigt överallt har vi dock inte kunnat genomföra det, säger Daniel Helldén.

En 60-skylt har ersatt den gamla 70-skylten vid Södertäljevägen. Foto: Märta Lefvert

60 blir högsta gräns

När 70-skyltarna försvinner blir 60 den högsta hastighetsgränsen i det lokala trafiknätet i stadsdelarna. 60 blir till exempel ny fartgräns på Södertäljevägen, som skiljer Årstadal och Liljeholmskajen från Liljeholmens centrum.

– För att en väg ska få 60-gräns ska den vara just en trafikled som Södertäljevägen, med avstånd mellan bilvägen och gång- och cykelbanan, och gärna ett fysiskt räcke mellan dem, säger Daniel Helldén.

Kungsholmen var pilot

2026 ska de nya hastighetsgränserna vara införda i alla stadsdelar i Stockholms stad. Först ut var Hägersten, Spånga-Tensta och Kungsholmen och under försommaren 2021 är det Liljeholmen, Fruängen, Västberga och Hässelby-Vällingby som får skyltar utbytta.

– Kungsholmen var pilotprojekt. Där testade vi olika lösningar i flera år för att se hur de fungerade. Erfarenheterna därifrån tog vi sedan med oss till andra stadsdelar. Det gäller till exempel lösningar för busstrafiken, säger Daniel Helldén.

Så här blir de nya fartgränserna

Så här blir de nya hastighetsgränserna på de 23 gator som fått nya skyltar i Liljeholmen, Fruängen och Västbera. Siffran inom parentes visar vilken gräns som gällde före omskyltningen.

LILJEHOLMEN/GRÖNDAL:

Gamla Södertäljevägen: 40 km/h (50).

Gröndalsbacken: 60 km/h (50).

Hägerstensvägen: (öster om Kilabergsvägen): 40 km/h (50).

Liljeholmsvägen: 40 km/h (30 och 50).

Liljeholmsinfarten: 40 km/h (50).

Liljeholmshamnen: 40 km/h (30).

Liljeholmsbron/Södertäljevägen: 60 km/h (30, 50 och 70). 30 km/h på bron på grund av dess dåliga skick.

Lövholmsvägen: 40 km/h väster om Lövholmsgränds förlängning och 30 km/h öster om Lövholmsgränds förlängning (30 och 50).

Nybohovsbacken: 40 km/h (30).

Sjöviksbacken: 40 km/h (50). Där fartgränsen är 30 km/h behålls den.

Sjöviksvägen: 30 km/h (50).

Årstabergsvägen: 40 km/h (50). Dock 60 km/h från Sjöviksbacken och österut.

Årstaängsvägen: 40 km/h (50).

FRUÄNGEN:

Elsa Brändströms gata (väster om Ellen Keys gata): Fartgränsen höjs från 30 till 40 km/h på södra delen av sträckan, och sänks från 50 till 40 km/h på norra delen.

Elsa Brändströms gata (öster om Ellen Keys gata): 40 km/h (50).

Fruängsgatan: 40 och 30 km/h (50 och 30).

Mickelsbergsvägen: 40 km/h (50).

Vantörsvägen: 40 km/h (50 och 30). 30 km/h utanför förskolan.

VÄSTBERGA:

Elektravägen: 40 km/h (50).

Kontrollvägen: 40 km/h (50).

Mikrofonvägen, östra delen: 40 km/h (30).

Västberga allé: 40 km/h söder om Karusellvägen och 60 km/h norr om Karusellvägen (50).

Västberga gårdsväg: 40 km/h (50).

Västbergavägen: 40 km/h (50).

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Principer för de nya hastighetsgränserna

30 km/h: Gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt med entréer.

40 km/h: Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion.

60 km/h: Gator i det övergripande nätet med hög grad av separering mellan trafikslag, få korsningar och begränsad bebyggelse.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre