Markerade. Pilträden markerades med kryss innan de togs ner.

Nu fälls pilträden i Rådsparken

Pilarna i Rådsparken är skadade och angripna av svampkroppar. I veckan började de att fällas. Det är inte bestämt vad det ska planteras för nya träd i parken.

  • Publicerad 07:00, 6 maj 2022

Kanske har du sett de orange kryssen på pilarna i Rådsparken? En trädbesiktning har visat att pilarna har omfattande skador. De har även gamla gren- och stamskador som gör att större grenar kan lossna.

I veckan fälldes träden.

– Pilträden tas ner nu som en säkerhetsåtgärd så att inga olyckor ska inträffa. Samtliga pilträd har svampkroppar av vednedbrytande eldticka. Dessutom har pilarna stam- och grenskador. Kombinationen av svamp och skador innebär en förhöjd sannolikhet för stam- och grenbrott, säger Bruno Bettoschi, projektansvarig på parkenheten.

Skadade. Träden började tas ner tidigare i veckan som en säkerhetsåtgärd så att inga olyckor ska inträffa. Foto: Privat

Stammarna placeras ut i ängar

Kommunen har sett att träden försämrats över tid och har låtit en arborist utföra en besiktning av träden. Arboristen föreslag var att träden ska fällas.

– Det är fem pilträd och en balsampoppel som ingick i besiktningen. Balsampoppeln togs nyligen ner i enlighet med arboristens åtgärdsförslag och nu tar vi ner de fem pilträden. Vi kommer att ta till vara trädens stammar och lägga dessa i våra ängar i stadsmiljö som en insats för att öka den biologiska mångfalden, Bruno Bettoschi.

När planteras nya träd i Rådsparken och vad blir det för sort?

– Det finns inget färdigt förslag på träd just nu. En konsult tittar på olika utvecklingsmöjligheter i parken och då även på utveckling av vegetation och val av nya träd. Jag väntar själv med spänning på trädförslaget.

Träden kommer att vara av större storlek redan från början.

– Träd vi köper för att plantera i parker ska vanligtvis ha ett stamomfång på minst 25 till 30 centimeter mätt en meter upp på stammen. Det är en fördel om parkträd är av större storlek, dels just för att de redan kommit en bra bit på väg storleksmässigt och dels för att de är tåligare. Hur lång tid det tar för träden att bli stora styrs av många faktorer. Vi får genom goda val av trädsort, bra placering och att träden får goda etableringsmöjligheter ge träden de bästa förutsättningarna att växa sig stora och friska.