Sjuka träd plockas ned vid Drottningholmsvägen i höjd med Abrahamsberg. Foto: Anders Göransson

Nu fälls de sjuka lönnarna

I veckan började nedtagningen av de sjuka eller döda lönnar som hotar att rasa ned över trafikanter på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen. Totalt 83 träd ska fällas och bytas ut mot friska exemplar.

  • Publicerad 14:23, 1 nov 2018

– Titta här. Ser du den lilla mörka fläcken? Det är ruttet.

Jonny Nimer från Jacksons trädvård, som jobbar med trädnedtagningen, pekar på innanmätet av en nedsågad trädstam.

Den mörka fläcken i stammens inre betyder att den är sjuk, enligt Jonny Nimer. Foto: Anders Göransson

– Det är helt rätt att plocka ned de här träden innan de faller ned över någon, konstaterar han.

Sedan i tisdags pågår fällningen av de träd som konstaterats vara i så dåligt skick att de riskerar att rasa ner eller tappa grenar över väg-, cykel eller gångbanorna mellan Ulvsundaplan och Råckstarondellen.

En inventering i somras visade att många av lönnarna, som redan tidigare varit i dåligt skick, nu var svårt sjuka eller hade dött.

Jonny Nimer från Jacksons trädvård, som tar ner de sjuka träden. Foto: Anders Göransson

Totalt 36 lönnar på Bergslagsvägen och 47 på Drottningholmsvägen ska tas ner. De kommer att ersättas med friska träd som planteras i nya växtbäddar, som ska hålla vatten och näring bättre och ha bättre syresättning än de gamla.

Arbetet ska pågå etappvis fram till december 2019, vilket tidvis kommer att leda till att en körbana och en gång- och cykelbana tidvis måste stängas av.