Nu är det dags för Tyresös 12–15 åringar att få vaccin i skolan. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Nu drar vaccineringen igång i Tyresös skolor

Vaccinering av 12 –15 åringar på Tyresös skolor börjar närma sig. Under den närmsta månaden kommer vaccineringen inledas på de större skolorna i kommunen.

  • Publicerad 14:10, 8 nov 2021

Från den 20 september får barn i åldrarna 12–15 år vaccinera sig mot covid-19. För att få upp vaccinationsgraden i åldersgruppen har region Stockholm infört vaccinationer på skolor.

Först ut var Stockholm och nu kommer även elever i Tyresös skolor börja vaccineras.

"Region Stockholm bokar in skolorna nu. I dag har tre av kommunens skolor fått en bokning och vaccination sker den närmaste månaden", skriver skolchef Martin Widholm i ett mejl till Mitt i.

Exakt vilka skolor som vaccineras vilka datum vill han inte gå närmare in på.

2 850 elever berörs

I början är det de större skolenheterna som bokas upp för vaccinering. Sammanlagt är det 2 850 ungdomar i Tyresös skolor som kommer att beröras, drygt 2 250 elever på kommunens skolor och cirka 600 elever på friskolor.

Vaccineringen är ett samarbete mellan skolorna, Region Stockholm och länsstyrelsen. Det är regionen som erbjuder vaccinationen med hjälp av externa vaccinatörer, vaccin och det som krävs för hanteringen.

Samtycke krävs

Skolorna bistår med lokaler, att skicka ut information och att samordna vaccinationen. Det innebär bland annat att skicka ut och samla in samtyckesblanketter till vårdnadshavare.

"Skolsköterska, med stöd av lärare, delar ut och samlar in samtycken på skolorna. Blanketten täcker båda vaccinationstillfällena och behöver signeras av båda vårdnadshavarna", säger Martin Widerholm.

Enligt skolchefen är de i nuläget förberedda på att inleda vaccineringen av sina skolungdomar.

"Jag stämde av med rektorerna kring hanteringen tidigare i veckan och uppfattar att samtliga skolor är beredda med organisation kring lokaler inför första vaccinationstillfället."

Vaccineringen är kostnadsfri.

Martin Widholm är skolchef i Tyresö kommun. Foto: Privat